Písečná se mění – I. etapa regenerace byla zahájena

19. září 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4331×

V pondělí 28. 8. 2006 byla zahájena realizace stavby Regenerace sídliště Písečná v Blansku – I. etapa. Práce byly zahájeny demolicí povrchů asfaltů, betonových desek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Je nutné připomenout, že v tomto „vnitrobloku“ nevznikne dětské hřiště, ale klidová relaxační zóna parkového typu s lavičkami, stromy, labyrintem.

Město Blansko prozatím realizuje veškeré práce vlastním rozpočtem, je však možné, že finanční prostředky žádané v rámci dotace Regenerace panelových sídlišť vypsanou Ministerstvem pro místní rozvoj budou ještě Městu Blansko přiděleny. Tím bychom mohli realizovat I. etapu regenerace v plném rozsahu. Město Blansko připravuje druhou etapu, která je mimo jiné situována právě do prostoru současné meziskládky vedle penzionu a „černého parkoviště“.

Písečná – regenerace
Mezi bytovými domy má vzniknout do konce října klidová relaxační zóna. Foto: S. Mrázek

Jak již bylo řečeno, projekt Regenerace panelového sídliště Písečná, pokud má proběhnout ve schváleném rozsahu, je akce dlouhodobá s předpokládaným horizontem v roce 2010 – 2011. Nyní nezbývá než znovu apelovat na občany sídliště Písečná, aby svou účastí na veřejném projednání druhé etapy vyjádřili podporu této akci, a tím přispěli nejen ke schválení financí pro druhou etapu v rozpočtu Města, ale svou účastí a zájmem přispěli i k přidělení dotace našemu městu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter