Řidiči se vymlouvají, strážníci je proto budou stavět

10. října 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3990×

Od nabytí účinnosti nového zákona o provozu na pozemních komunikacích se dřívější téměř stoprocentní úspěšnost bezproblémového výběru pokut rapidně snížila. Dle „návodů“ z televizních reportáží se pokoušejí někteří vlastníci vozidla při projednávání přestupku tvrdit, že auto řídila osoba blízká a odmítají ji uvést.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

To má za následek zahájení správního řízení, provádí se zpětné dokazování a vyřízení přestupku se tak neúměrně prodlužuje, nemluvě o vytížení pracovníků. Náklady na správní řízení se tím neúměrně navyšují.

Proto se odbor kancelář tajemníka dohodl s městskou policií na řešení tohoto problému tak, že se bude těmto situacím předcházet. „Od začátku října budeme intenzivněji měřit rychlost a přestupky řešit přímo na místě,“ potvrdil opatření ředitel městské policie Martin Janíček. Na měření budou vždy vyčleněni tři strážníci. Jeden, který měří, a dva, kteří budou řidiče zastavovat a řešit s nimi přestupek buď blokově ihned na místě, nebo se vše postoupí do správního řízení. Překročení rychlosti nad daný limit o více jak 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo obec je do správního řízení postupováno automaticky.

Pokud řidič nemá u sebe hotovost, obdrží složenku s předepsanou částkou, kterou musí do 15 dnů uhradit. Je ale možné, že už od příštího roku budou moci řidiči pokuty zaplatit bankovní kartou. „V létě jsme vedli jednání s bankami o zapůjčení terminálu pro placení kartami. Bohužel se nám zatím s žádnou nepodařilo dohodnout. Vyčíslili jsme tedy finance na terminál v rozpočtu na příští rok. Pokud budou schváleny, bude možné příští rok zaplatit pokutu na místě kartou,“ slibuje Martin Janíček.

Od změny režimu měření rychlosti si slibují úbytek administrativy hlavně na přestupkovém oddělení. Bude jasné, kdo vůz v době spáchání přestupku řídil, a řidiči se nebudou moci na nic vymlouvat.