Budoucí řidiči prochází testy v nové učebně

4. října 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3644×

Od 1. 7. 2006 se pro řidiče mnohé změnilo. Jednou z podstatných změn je i provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. O nich a o přípravách Města na změny vyvolané novým zákonem si povídám s tajemníkem MěÚ Ing. Josefem Kupčíkem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Co nový zákon změnil?

„Od 1. 7. 2006 na základě pokynu Ministerstva dopravy došlo k podstatné změně ve způsobu provádění zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to zkoušky z pravidel silničního provozu a zdravotní přípravy. Dosavadní způsob formou vyplňování písemných testů je nahrazen zkouškou prováděnou pomocí výpočetní techniky. Došlo také ke změně místa provádění zkoušky. Provádí se jen v učebně zřízené městským úřadem v prostorách budovy nám. Republiky 1. Dříve komisaři docházeli do osmi autoškol, které jsou na území správního obvodu, a zkoušelo se v jejich prostorách.“

Z čeho zkouška sestává?

„Žadatel o řidičské oprávnění se musí podrobit zkoušce, která se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, ze znalosti ovládání a údržby vozidla, z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem a ze znalosti zdravotnické přípravy. Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou zahájeny testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích. V případě, že žadatel neprospěl, nesmí pokračovat v dalších zkouškách.“

učebna pro testy řidičů
Uchazeči o řidičské oprávnění se připravují na test v nové učebně v budově MěÚ na nám. Republiky 1. Foto: S. Mrázek

Jak zkouška na počítači probíhá?

„Zkouška prováděná pomocí výpočetní techniky je sestavena náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek. Trvá 30 minut a obsahuje 25 otázek. V počtu správných odpovědí je vždy jen jedna správná odpověď.“

Zkouška také něco stojí...

„První zkouška je zpoplatněna 700 Kč, za opakovanou zaplatí 100 Kč.“

Obdrželo Město na učebnu finance?

„Zřízení učebny zajistil a zaplatil Městský úřad včetně stavebních úprav a vybavení nábytkem. Je upravena i pro potřebu vykonání zkoušky osob zdravotně postižených. Sedm počítačů, na kterých se provádějí testy, zajišťovalo ministerstvo dopravy. Z těchto sedmi PC je jeden řídící, pro potřeby zkušebního komisaře.“

Vše tedy proběhlo bez problémů?

„Dá se říci, že ano. Učebna byla postavena včas, jen na její vybavení jsme měli poměrně málo času. Počítače nám poslali z ministerstva dopravy pouze tři dny před
zahájením provozu.“

Navyšoval se v této souvislosti počet zaměstnanců?

„Ne. Provoz je zajišťován stávajícími zaměstnanci.“

Od 1. 7. 2006 novým způsobem, za využití výpočetní techniky, absolvovalo zkoušku 175 žadatelů o řidičské oprávnění. Celkem bylo provedeno 225 zkoušek z pravidel silničního provozu a zdravotní přípravy (včetně opakovaných).