Výběrové řízení na vedoucího údržby

4. října 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3674×

Město Blansko hledá vedoucí údržby ve středisku obecně prospěšných prací odboru hospodářské správy MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • min. vyučen v technickém oboru

Další požadované předpoklady:

 • komunikativní osobnost
 • organizační schopnosti
 • manuální zručnost
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B
 • zkušenost s vedením pracovního kolektivu vítána

Způsob, termín a místo nástupu:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 1. 1. 2007 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 143/1992 Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 330/2003 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 31. 10. 2006

Náležitosti přihlášky:

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „OHS – NEOTVÍRAT“ na adresu: Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter