Činnost Městské policie v období 1. 10. – 9. 11. 2006

15. listopadu 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3594×

Za uvedené období mimo jiné dále strážníci MP řešili celkem pět přestupků proti občanskému soužití, 18 přestupků proti majetku, zde se jednalo o drobné krádeže v OD, a v 10 případech provedli odchyt volně pobíhajících psů, kteří byli umístěni v městském útulku. Dále bylo na území města a integrovaných obcí za toto období vyhledáno a označeno 10 vraků motorových vozidel. Tyto jsou průběžně odstraňovány svými majiteli, případně jsou organizovány jejich odtahy k likvidaci specializovanou firmou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

14. 10. 2006 ve 12.10 hodin přijala dozorčí služba MP oznámení o poškození chodníku na ulici Na Pískách v Blansku. Na hlídku MP čekal na místě oznamovatel, který zadržel mladíka, který na chodník nastříkal modrým sprejem obrazec – kruh o průměru asi 70 cm. V mladíkovi byl zjištěn J. J. z Blanska, který se ke svému činu doznal a přislíbil, že na svoje náklady obrazec z chodníku odstraní. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla věc postoupena PČR k dalšímu opatření.

15. 10. 2006 ve 14.25 hodin bylo dozorčí službou MP přijato oznámení o napadení muže v parku na ulici Sv. Čecha. Na místě činu byl nalezen ležící muž a u něj seděl další muž. V napadeném byl zjištěn J. N. z Blanska a v podezřelém Z. B. ze Svitávky. Vzhledem k tomu, že J. N. krvácel z hlavy, byla přivolána RZP, která ho převezla k ošetření. Dalším šetřením bylo zjištěno, že poškozeného napadl Z. B., a to železnou tyčí. Na místo činu se následně dostavila hlídka OO PČR Blansko, která si věc převzala k dalšímu šetření.

16. 10. 2006 ve 21.00 hodin bylo na linku 156 oznámeno, že na ulici Dvorská 36, v bytě, který obývá mongolská rodina, jeden z mužů demoluje zařízení bytu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že muž mongolské národnosti je v silně podnapilém stavu, je agresivní a opravdu demoluje vybavení bytu. V podezřelém byl zjištěn M. G. Hlídka ho vyvedla před dům a byla provedena orientační dechová zkouška, která prokázala 3,5 promile alkoholu v jeho dechu. Vzhledem k důvodné obavě, že by v demolování bytu pokračoval, byla na místo přivolána hlídka PČR a lékař RLP, který rozhodl o převozu podezřelého do PAZS do Brna. Majitelka předmětného bytu hlídce MP sdělila, že zdemolování zařízení bytu nechce dále řešit, že si vše vyřídí sama.

21. 10. 2006 v 16.50 hodin bylo dozorčí službě MP oznámeno postříkání billboardů, které se nachází na odbočce na Olomučany. Oznamovatel uvedl popis dvou mladíků, které při jejich protiprávním jednání viděl. Na místo vyjela motorizovaná hlídka MP, která ještě na místě zadržela dva mladíky, kteří odpovídali popisu. Jednalo se o osoby mladší osmnácti let. Dalším šetřením byl zjištěn svědek celé události a ten jejich jednání potvrdil. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byli oba podezřelí předáni PČR k dalším opatřením.

21. 10. 2006 ve 21.23 hodin byli strážníci MP požádáni dozorčí službou OO PČR o spolupráci při zákroku na ulici Dvorské v prostoru Černohorské pivnice proti podezřelému, který měl hosty restaurace ohrožovat střelnou zbraní. Po příjezdu na místo nejprve přítomní hosté v předzahrádce tvrdili, že se nic nestalo, že si ničeho nevšimli. Jeden z nich ale vstal a začal od restaurace odcházet směrem k ulici Salmově. Při jeho odchodu bylo zjištěno, že drží v ruce nějaký předmět, který připomínal zbraň. Hlídka MP ho tedy následovala. Když toto podezřelý zjistil, začal utíkat. Následně byl zákonným způsobem vyzván, aby zastavil, čehož neuposlechl. Bylo tedy použito další výzvy s pohrůžkou použití zbraně. V té chvíli již bylo zřejmé, že podezřelý má v ruce opravdu dlouhou zbraň. Po výzvě zakročujícího strážníka tuto odhodil na zem a snažil se uprchnout. Hlídkou MP byl ale dostižen a pomocí donucovacích prostředků zpacifikován. U podezřelého byla nalezena další krátká palná zbraň. Obě zbraně byly zajištěny a na místě společně s podezřelým předány hlídce OO PČR Blansko k dalšímu opatření.