Svitek z památníku na Olešné prozkoumali odborníci

30. listopadu 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 3698×

Při provádění opravy Památníku padlých z první světové války v městské části Olešná byla v jeho základech nalezena poškozená láhev, která obsahovala předmět na první pohled působící jako kousek omítky o šířce asi 10 cm. Při podrobnějším prozkoumání se však došlo k názoru, že by se mohlo jednat o smotek písemného dokumentu, a proto byl požádáno restaurátorské pracoviště Moravského zemského archivu v Brně o jeho restaurování.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z jejich zprávy vyplývá, že smotek byl zabalen v papíru strojové výroby, který byl působením vlhka tvrdý a slepený. Bylo nutné provádět zvlhčování ztvrdlého a slepeného obalu mokrými zábaly tak dlouho, až bylo možné skalpelem odstranit vrstvu balícího papíru a smotek opatrně postupně narovnat.

Fr. Alexa s rozbitou lahví a restaurovanými dokumenty
Fr. Alexa s rozbitou lahví
a restaurovanými dokument.
Foto: S. Mrázek

Teprve po odstranění obalu bylo možné určit, že se jedná o tři strojem psané listy na
tenkém papíře strojové výroby, původní formát A4, nalezeny však byly pouze pravé poloviny, a to velmi poškozené (ztráty na materiálu).

Tyto dokumenty prošly mnohými změnami vlhkosti, která nevratně ovlivnila jejich fyzický stav. V rámci restaurování dokumentů byly chybějící části listů dolity papírovinou přibarvenou rybacelovými barvami, aby přibližně korespondovaly s barvou dokumentů.

Ze zbytků dokumentů lze odvodit, že listina byla do základů vložena při příležitosti slavnostního odhalení památníku, dále pravděpodobně obsahuje údaje o organizacích
a spolcích, které se na jeho vybudování podílely, a program slavnostního odhalení. Datum tohoto aktu nelze ze zbytků dokumentů zjistit.

Restaurovaný dokument bude uložen v Muzeu Blansko, jeho kopie spolu se zprávou OA Olešná a zprávou MěÚ Blansko bude vložena zpátky do základů rekonstruovaného
památníku.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter