Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – 8. část

15. prosince 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 4003×

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení jsou uvedeny taxativně v § 103 stavebního zákona.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se například o:

budovy, a to:

  • Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a plynů.
  • Stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,…
  • Stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení.
  • Stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky.
  • Zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky

technickou infrastrukturu a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to např.:

  • Vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy.
  • Stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin.
  • Topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody.

stožáry, antény a jiná zařízení a opět následuje taxativní výčet.

V tomto výčtu bychom mohli dále pokračovat, ale jde spíše o nastínění staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací „které nevyžadují nic“ či přesněji žádný přímý kontakt se stavebním úřadem.

Přesné zařazení si vždy bude muset zajistit stavebník sám či prostřednictvím odborné firmy. V případě, že si přesto nebude jist, je možné konzultovat přímo se stavebním úřadem, který bude vždy nápomocen.

Další pokračování tématu „nový stavební zákon“ se bude zabývat pokračováním části čtvrté zákona „stavební řád“ – ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter