Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva

6. prosince 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 5160×

Dovoluji si vás pozvat na 2. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které se koná v úterý 12. 12. 2006 v 15.30 h, v sále S2 Dělnického domu na ul. Hybešova 1. Návrh programu...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
 2. Složení slibu
 3. Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva města
 4. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Kulturního střediska města Blanska
 5. Prodej pozemků
 6. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 7. Výkup pozemků
 8. Změny ÚPn SÚ Blansko
 9. Průmyslová zóna – investiční záměry
 10. Návrh souborného stanoviska zpracovaného po projednání Konceptů Změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Horní Lhota u Blanska a Hořice, označených jako H4 a Ho1
 11. Návrh souborného stanoviska Konceptu Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Dolní Lhota D8
 12. Návrhy Změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Dolní Lhota a Těchov D7 a T12
 13. Návrhy Změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko B28 a B32
 14. Návrh Obecně závazné vyhlášky o Závazné části ÚPn SÚ Blansko
 15. Záměr transformace Městského penzionu v Blansku
 16. Rozpočtová opatření
 17. Rozpočtové provizorium Města Blansko na 1. čtvrtletí roku 2007
 18. Poskytnutí účelových půjček ze SFRB ČR
 19. Obsazení výborů zastupitelstva města
 20. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
 21. Zápisy z komisí, výborů, záležitostí komisí
 22. Interpelace
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter