Pozvánka na zasedání zastupitelstva

20. června 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 3722×

5. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 26. 6. 2007 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Návrh programu...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Návrh programu

 1. Zahájení
 2. Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva města
 3. Prodej pozemků
 4. Výkup pozemků
 5. Ostatní záležitosti oddělení POZEMKY
 6. Pořízení nového územního plánu města Blansko
 7. Pořízení Změn ÚPn SÚ Blansko
 8. Zadání změn ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko a Horní Lhota u Blanska, označených jako B35 a H5
 9. Návrh změny ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Klepačov, označené jako K8
 10. Označení ulic a jiných veřejných prostranství: Blansko-Klepačov
 11. Odprodej – B. Němcové 9
 12. Informace o využití odloučených pracovišť a Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2007/08
 13. Návrh na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2007
 14. Rozbor hospodaření Města, příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí Města za rok 2006
 15. Rozpočtový výhled Města Blansko 2008 – 2012
 16. Rozpočtová opatření
 17. Úvěr ze SFRB ČR
 18. Obecně závazná vyhláška
 19. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu
 20. Informace o činnosti Svazku Vak
 21. Personální záležitosti Kontrolního výboru
 22. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva
 23. Interpelace