Ženský pěvecký soubor v Blansku

27. října 2007, historie, přečteno: 4658×

V roce 1958 se utvořil z iniciativy Výboru žen při Místním národním výboru ženský pěvecký kroužek. Zachovala se jeho kronika. Vedoucím kroužku se stal Rudolf Dryšl, ředitel osmiletky na tehdejší Marxově ulici (dnes ul. Rodkovského).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Začalo se s nacvičováním známých národních písní, později písní ze sborníku horáckých písní Zdeňka Blažka „Jaborové husličky“, „Kolíbala bába čerta“ a Bedřicha Smetany „Má hvězda“.

V dalších letech vedla sbor Jana Velecká-Ogounová, potom Jarmila Štěpařová a po jejím odchodu z Blanska vedoucí odboru školství a kultury ONV v Blansku Jindřich Dryšl, bratr prvního dirigenta. S novým dirigentem se práce kroužku velmi změnila. Koncerty téměř ustaly, Jindřich Dryšl využíval pěveckého tělesa především v úspěšných operetách. Orchestr spolu s pěveckým kroužkem byl přičleněn v roce 1967 ke školské a kulturní komisi při MěNV v Blansku s názvem Symfonický orchestr města Blanska (SOMB). V roce 1970 se kroužek začlenil do mužského pěveckého sboru ČKD Blansko, který krátce předtím přijal název Rastislav. Nácvik písní ženského souboru vedl František Hlaváček, učitel LŠU v Blansku, smíšené sbory dirigoval Jaroslav Zeman, ředitel ZDŠ ve Sloupu.

ženský pěvecký soubor
Ženský pěvecký sbor v roce 1972 za řízení Karla Hradila. Foto z archivu J. Novákové.

V roce 1971 se podařilo získat prof. Karla Hradila, vynikajícího hudebníka z Brna, za patrona sboru Rastislav. Prof. Hradil začal navštěvovat Blansko a úroveň sboru se postupně zvyšovala. Sbor zpíval na mnoha shromážděních k MDŽ, schůzích KSČ nebo SČSP v Blansku i okolí. Sbor se také velmi úspěšně zúčastňoval okresních i krajských soutěží ve sborovém zpěvu v různých městech Moravy. V roce 1972 se uskutečnil výměnný zájezd do Bad Muskau v NDR. V roce 1972 měl ženský sbor 22 členek, v roce 1973 se sbor rozrostl o osm dalších. Tím dosáhl počtu 30 členek – 14 sopránů a 16 altů.

Rok 1974 byl na počest Bedřich Smetany vyhlášen Rokem české hudby. 23. února se konal koncert v Eliščině dómu ve Sloupu, 21. dubna se uskutečnil slavnostní koncert v Brně, na němž se podílel také blanenský ženský sbor. V Luhačovicích se 5.–7. července uskutečnilo „Setkání pěvců 1974“, které bylo vyvrcholením pěvecké činnosti sboru v tomto roce.

Tím končí zápisy v památníku ženského souboru. Podrobnější pojednání o činnosti tohoto uměleckého tělesa, které bylo ovšem v tehdejších poměrech zneužíváno k ideologické a mocenské podpoře KSČ, bude zveřejněno ve Sborníku Muzea Blansko.

Doc. Ing. B. Grunda, Csc.