Biografie Ericha Roučky

15. března 2008, historie, přečteno: 4909×

Na konci minulého roku vyšla kniha Erich Roučka (1888-1986). Život a dílo „moravského Edisona“ technika, vynálezce, průkopníka životosprávy a filantropa.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Biografie Ericha Roučky

Tato publikace pochází z pera Blahomila Grunda a Miroslava Starychy, kteří již po dlouhá léta přispívají svými odbornými články do různých časopisů nebo novin na Blanensku. Kniha se zabývá životem a dílem Ericha Roučka, zakladatele výroby měřicí techniky na Moravě.

Autoři ve své publikaci využívají nejen bohaté písemné pramenné základny, kterou prostudovali za téměř 15 let, ale taktéž osobních vzpomínek blízkých Ericha Roučky. V úvodních kapitolách autoři popisují život Ericha Roučky a nechávají také na něj zavzpomínat jeho dceru. Mimo jiné se zabývají prvními podnikatelskými úspěchy Ericha Roučky, jako bylo založení podniku na elektrické měřicí přístroje v Blansku v roce 1911. Po neshodách s blanenskými radními v roce 1934 prodal Erich Roučka elektrotechnickou továrnu Robertu Sochorovi. Již předtím v roce 1929 však založil novou továrnu v Brně-Slatině, ve které se zabýval výrobou kotlů k ústřednímu vytápění budov, slévárenstvím či výrobou oceloslitiny. Oba jeho podniky výborně prosperovaly. Bohužel v roce 1948 došlo na znárodnění slatinského podniku.

V druhé části publikace se autoři věnují životu Ericha Roučky po 2. světové válce. Roučka získal v roce 1952 místo externího pracovníka v brněnské pobočce Energetického ústavu (EGÚ). Tam se zabýval automatizaci provozu vysokotlakých parních kotlů s práškovými ohništi. Podílel se také tvorbě několika patentů a vynálezů, k nimž patří například „Robot krevního oběhu“ nebo pružinový buchar s hydraulickým řízením zdvihu KAH 70, i když ve většině případech nedošlo k jejich realizaci. Pod dojmem zklamání z těchto neúspěchů v roce 1959 emigroval do Spolkové republiky Německo, kde se až do své smrti věnoval své zálibě – medicínskému bádání a propagaci správné životosprávy. Tam zemřel ve věku požehnaných téměř 98 let.

Kniha však neobsahuje pouze tyto výše zmiňované událostí. Můžeme se v ní dočíst řadu dalších zajímavostí o životě Ericha Roučky, jako byly jeho studijní cesty do Spojených států amerických nebo popis všech Roučkových vynálezů a patentů. Publikace obsahuje i několik unikátních fotografií a také podrobný bibliografický přehled Roučkových prací.

Mgr. Jindřich Čeladín