Dvakrát o rodině Ježkových v Blansku

10. května 2008, historie, přečteno: 5346×

V roce 2007 vydalo nakladatelství HOST v Brně dvě publikace, které se týkají rodiny blanenských podnikatelů Ježkových, kteří v několika následných generacích založili a vybudovali dobře prosperující průmyslový podnik.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vyráběli v té době velmi žádané zemědělské stroje, které usnadňovaly rolníkům práci na poli i ve statku (řezačky na slámu a řepu, secí stroje, žentoury, fukary, mlátičky aj.). Později zavedli do výroby také cihlářské a cementářské stroje (lisy na cihly, tašky a dlaždice) a konečně silniční válce, řezačky na papír a dílce tiskařských strojů. V továrně postupně pracovalo až 600 zaměstnanců.

Ježkové z Blanenska

První z publikací je dílo Jaroslava Bránského „Ježkové z Blanenska“ o 160 stranách a 8 stranách fotografií. Je to kritická studie, která se na podkladě archivních dokumentů vyrovnává s omyly a nedostatky dosud publikovaných prací o Ježkových. Popisuje historii rodiny od jejích počátků přes vrchol jejich úspěšného působení až k hořkému konci. Ježkové se o město Blansko velmi zasloužili, ale po druhé světové válce se jim dostalo neobvyklého „ocenění“, zejména od blanenských komunistů. Po neprokázaném obvinění byli označeni za kolaboranty s okupačním režimem a podle toho bylo s nimi nakládáno. Ježkův podnik byl znárodněn jako jeden z prvních. Taková byla doba. Bránského publikace přináší mnoho nového a vhodně doplňuje vlastivědnou literaturu.

Druhá publikace s názvem „Sen o Miramare“ je knížkou vzpomínek Ing. Richarda Ježka seniora a Ing. Richarda Ježka juniora. Poslední část sestavil z výpisků a poznámek Ing. Zeno Ježka, opatřil úvodem a celý spis upravil Marek Nekula. Spis obsahuje vzpomínky na rozvoj rodinného podniku v Blansku a v chorvatském Mariboru, doplněné vylíčením osobních osudů pisatelů, zejména z doby první a druhé světové války.

Ježkové přistavěli v letech 1910–1911 u vchodu do podniku administrativní budovu, jejíž stavba byla inspirována zámkem Miramare, který dal postavit rakouský arcivévoda Maxmilián (pozdější mexický císař) na pobřeží Jaderského moře. Ježkovu budovu v romantickém slohu anglické novogotiky projektoval a postavil blanenský stavitel Jaromír Roučka. Stavba sloužila jako nápadná a zajímavá reklama Ježkova podniku.

Obě zmíněné publikace jsou vítaným zdrojem informací také k dějinám města Blanska. Zakoupit si je můžete v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově.

B. Grunda