Zájmové organizace mohou žádat o příspěvky z rozpočtu Města Blansko

10. ledna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3831×

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2009 je stanoven do 31. 1. 2009.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žádosti musí být podány v souladu se směrnicí města č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ a na formulářích, které tvoří přílohy této směrnice.

O poskytnutí těchto příspěvků bude rozhodovat rada města (u částek do 50 tis. Kč) a zastupitelstvo města (u částek nad 50 tis. Kč), a to na základě projednání v příslušných komisích rady města.

Směrnice a formuláře jsou k dispozici na příslušných odborech MěÚ a nebo zde.

Ing. Jan Šustáček