Bombardování Blanska v dubnu 1945

25. dubna 2009, historie, přečteno: 8312×

25. duben 2009 je dnem, na který připadá 64. výročí tragické události, která na samém konci 2. světové války postihla město Blansko. Tohoto dne bylo město Blansko letecky bombardováno, zahynulo skoro třicet lidí a byly způsobeny značné materiální škody.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Od druhé poloviny dubna 1945 se sovětská a rumunská vojska nezadržitelně přibližovala k Brnu (Brno bylo osvobozeno 26. 4. 1945), a Blanensko se tak ocitlo ve válečném pásmu. Německá armáda kladla silný ozbrojený odpor a k tomu chtěla využít i těžkého terénu mezi Brnem a Blanskem. Za této situace se v samotném Blansku koncentrovaly početné německé ozbrojené síly i civilisté, byly zde vojenské lazarety a vojenská technika.

Německá armáda ve městě a okolí budovala obranná zařízení. Školy zabralo německé vojsko, neučilo se a lidé přestali docházet do zaměstnání .Všichni čekali na konec války. Letecké poplachy již nebyly vyhlašovány, protože letedla přelétávala nad městem stále. A tak přišel poslední středeční dubnový podvečer.

bombardovani1

S cílem rozvrátit nepřátelskou obranu, ochromit zásobování a postup německé armády a způsobit škody, uskutečnily posádky 218. sovětské bitevní letecké divize dne 25. 4. 1945 v 18.25 hodin letního času nálet na Blansko. Nálet provedlo 18 amerických dvoumotorových letounů typu Boston MK III. v sovětském označení A 20 Ž (každý letoun mohl nést 900 kg pum), opětovně startujících po náletu na Vyškovsko z polního letiště u Lanžhota.

Jak se lze dočíst v „Pamětní knize města Blanska 1943–61“, „lidé žasli nad účinky několikaminutového bombardování“. Bombardování bylo nečekané. V těchto dnech nad Blanskem přelétávalo velké množství letadel, ale bez jakýchkoliv následků. To mi potvrdila také paní Alexová ze Starého Blanska: „Bylo mi 15 let a byla jsem zvědavá. Slyšela jsem od Hořic letět letadla, a tak jsem vylezla na střechu našeho domku. A najednou záblesk a rána a už jsem byla dole.“

Důsledky bombardování byly tragické a opět údaje z „Pamětní knihy města Blanska 1943–61“. Na město spadlo přes 300 leteckých pum, zničeno bylo šest domů, poškozeno 126 domů a 22 našich lidí přišlo o život. Bombardován byl především střed města, poškozeny školy, radnice, původní pošta, Dolní Palava a Ježkova továrna. Ta byla zasažena asi 19 bombami a jedna termitová způsobila její rozsáhlý požár. Zachráněno zůstalo jen ředitelství továrny (tzv. zámeček) a slévárna.

bombardovani2
Budova dnešního gymnázia na Seifertově ulici po náletu.

Během náletu zahynulo v měšťanské škole, dnes ZŠ T. G. Masaryka, také několik německých vojáků. Sovětské nálety na Blansko i nejbližší okolí pokračovaly ojediněle ještě další dny. Již předtím dne 24. 4. 1945 provedly sovětské stíhačky útok na postavení německého flaku u Spešova.

Jednotlivé sovětské stíhačky Iljušin Il-2 vyzbrojené palubními zbraněmi, malými leteckými pumami i neřízenými raketami provedly v následujících dnech další cílené nálety na Blansko. Na ČKD Blansko (26. 4. 1945), na stolařství Čuma na Starém Blansku, kde byla uschována v průjezdu domu německá autocisterna s benzínem (zahynula 18letá dívka M. Tůmová), na Nejezchlebovu cihelnu nad Starým Blanskem (26. 4. 1945), kde zapálily sudy s olejem, a na objekty na Husově ulici.

Nálety pravděpodobně provedly stíhačky 131. gardového pluku 7. gardové bitevní divize na základě informací získaných zpravodajci skupiny Předvoj a odvysílaných přímo sovětskému štábu frontu z nedaleké Dolní Lhoty.

Bohužel tato tragická událost „zapadá“ do celého kontextu konce války. Jsou bombardovány další okolní obce a města regionu, např. Lažánky, Černá Hora, Dolní Lhota, Spešov a nakonec 5. května i Boskovice. Blansko je osvobozeno v dopoledních hodinách 9. května 1945.

Dr. Miroslav Bojda