Chovatelská přehlídka

12. dubna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3604×

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze shlédnout na chovatelských přehlídkách, kde spatříme nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Chovatelskou přehlídku okresu Blansko za myslivecký rok 2008/2009 uspořádal Okresní myslivecký spolek Blansko ve dnech 27. až 29. března tohoto roku v kulturním sále městyse Černá Hora. Přehlídka proběhla o měsíc dříve než v loňském roce, protože se letos koncem května koná celorepubliková přehlídka trofejí v Lysé nad Labem, která nabídne k vidění nejlepší a dle hodnocení nejkvalitnější trofeje veškeré ulovené zvěře žijící na našem území za poslední dva roky.

Chovatelské přehlídce v Černé Hoře předcházel svoz trofejí z Blanenska, Boskovicka i Tišnovska a jejich hodnocení. Trofejí se u zvěře spárkaté rozumí paroží, u mufloní zvěře toulce a u černé zvěře klektáky a páráky. Z honiteb na území obce s rozšířenou působností Blansko bylo na přehlídce zastoupeno nejvíce trofejí srnce obecného v počtu 346 kusů, dále zde byly trofeje 21 kusů muflonů, 10 kusů kňourů, 5 kusů daňků skvrnitých a 4 kusů jelenů evropských.