Nové bodové hodnocení žadatelů o pronájem bytu v majetku Města

13. dubna 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3937×

Rada Města Blanska na své 48. schůzi konané dne 24. 3. 2009 schválila usnesením č. 31 novou Směrnici o hospodaření s byty v majetku Města Blansko. Její součástí je i nové bodové hodnocení.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Tato směrnice nabývá účinnosti od 15. 4. 2009. Je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu v Blansku i zde na webových stránkách města www.blansko.cz na stránkách komunálního odboru.

Součástí směrnice je i nové bodové hodnocení žadatelů, jehož změny se projeví až v pořadí žadatelů platném od 1. 7. 2009. Podle nového bodového hodnocení budou posouzeny i žádosti, které jsou již v pořadí žadatelů zařazeny.

Co se mění?

  • Bydlení v bytě rozvedeného manžela nyní spadá pod 100 bodů společně s podnájmem, sociálním bydlením a podobně (dříve 50).
  • Žadatel nebydlí, bydlí v objektu, který není rozhodnutím SÚ určen k bydlení, bydlí v ubytovacím zařízení, bydlí v Městem Blansko zřízeném náhradním ubytování, holobytu nebo přístřeší – nyní 300 bodů (dříve 400).
  • Nyní se započítávají již jen dvě a více společně žijících domácností za 100 bodů (dříve i tři a více za 200 bodů).
  • Do obytné plochy se nyní nezapočítává kuchyně do 12 m2. V případě KK se odečte 5 m2 na kuchyň z plochy pokoje.
  • Úplně odpadá bod přidělující body za některý druh tělesného postižení.
  • Pokud zájemce odmítne nabízený byt, přijde o 200 bodů (dříve 100).
  • Odpadá kontrola stavu (ženatý, vdaná,...), důležitá je péče o nezaopatřené dítě, přičemž se body nově nepřidělují za každé z nich.
  • Nově obdrží každý žadatel 500 bodů za české státní občanství.

Kompletní znění směrnice včetně bodového hodnocení najdete na www.blansko.cz/urad/odbory/komunalni/.