Prodej městských domů

31. května 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 5016×

Rada odsouhlasila zveřejnění záměrů na odprodej bytových domů a k nim náležejícím pozemků podle schválených „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko“. Na základě přihlášek a schválených pravidel půjde prodej navržených domů na schválení do zastupitelstva, zřejmě v prosinci tohoto roku. Na otázky odpovídá místostarosta Lubomír Toufar.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Proč Město Blansko prodává některé své byty a bytové domy?

Prodává je proto, že o tyto byty projevili zájem samotní nájemci někdy zhruba před rokem, což vyjádřili později v anketě. Ta vznikla z jejich popudu – zájmu o prodej těchto bytů.

Kolik vlastní Město bytových domů a kolik z nich je na prodej?

Město vlastní cca 900 bytů v asi 35 bytových domech. K prodeji určeno 20 bytových domů. Celkem asi 511 bytů. Tedy přibližně polovina.

Pravidla jsou nastavena?

Tato problematika se řešila zhruba ve druhé polovině roku 2008. Byly tam různé názory na prodej. Nakonec zastupitelstvo města v prosinci 2008 schválilo pravidla pro prodej bytů. Jedná se o jednoduchá pravidla. Podle nich je prodej možný výhradně nájemníkům bytů v bytových domech určených k prodeji buď přímo do osobního vlastnictví, nebo právnické osobě vytvořené z nadpoloviční většiny nájemníků, kteří budou mít zájem byty odkoupit.

Stalo se už u nějakého bytového domu, že by se nadpoloviční většina nájemníků shodla na odkoupení?

Zatím o tom nevím. V měsíci dubnu proběhly informativní schůzky k prodeji a v podstatě největší problém byl v ceně. Obdrželi jsme petici, která měla řešit zastavení prodeje z důvodu vysoké ceny a projednání nové ceny.

Jak je určena cena bytu?

Cena bytů nabízených k prodeji byla po projednání v zastupitelstvu města v prosinci roku 2008 odsouhlasena ve výši 45 % ceny znalecké, která již zohledňuje stáří, opotřebení a stav domů a bytů. A tato již zohledněná cena je dále snížena o více než polovinu na 45 % (z ceny znalecké) jako cena prodejní. Prodejní cena bytu 1+1 tak vychází zhruba kolem 250 000 Kč. Někde je to více, jinde zase o něco méně.

Projednala rada petici? Jak se k ní postavila?

„Petici proti odprodeji bytů za cenu stanovenou Zastupitelstvem města Blanska“ projednala rada na své 51. schůzi dne 5. 5. 2009. Usnesení k této petici je takové, že rada nesouhlasí s pozastavením prodeje a s novým projednáním výše stanovené ceny. Má za to, že se jedná o dostatečně vysoké zvýhodnění zájemců z řad nájemníků o koupi bytů určených k prodeji.

Další snížení nedoporučuje i s ohledem na to, že se jedná o majetek Města, tj. všech občanů, a že by dalším snížením ceny byla malá skupina občanů bydlících v těchto bytových domech neúměrně zvýhodněna oproti ostatním občanům Blanska, kteří nemají tuto možnost k uspokojení svých bytových potřeb.

Pokud nebudou mít nájemníci zájem o odkoupení bytu, co to pro ně znamená?

V případě, že nájemníci nepožádají o prodej bytu do vlastnictví, budou pokračovat nadále v nájemním vztahu.

V jaké fázi je nyní prodej?

Byly zveřejněny záměry k prodeji. Dál běží šestiměsíční lhůta pro podání žádosti od nájemníků pro odkup těchto bytů. Pak poběží dvouměsíční lhůta pro zpracování návrhu smlouvy. Následně další dvouměsíční lhůta pro uzavření této smlouvy a potom ještě další dvouměsíční lhůta pro podpis a zaplacení odkoupených bytů. Vychází to tak, že vše by mohlo být vyřízeno příští rok v dubnu, pokud proběhnou lhůty tak, jak jsou nastaveny.