Provoz mateřských škol v Blansku o letních prázdninách 2009

7. května 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3736×

Ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenci a srpnu 2009.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Mateřská škola

1. týden

2. týden

3. týden

4. týden

5. týden

6. týden

7. týden

8. týden

1.7. – 3.7.

7.7.-10.7.

13.7.-17.7.

20.7.-24.7.

27.7.- 31.7.

3.8.- 7.8.

10.8.-14.8.

17.8.-21.8.

Divišova

Provoz

Provoz

X

X

X

X

X

X

Dvorská 96

X

X

Provoz

Provoz

X

X

X

X

Údolní

X

X

X

X

Provoz

Provoz

X

X

MŠ 2a

Rodkovského

X

X

X

X

X

X

Provoz

Provoz

MŠ 2b

Rodkovského

Provoz

Provoz

X

X

X

X

X

X

Těchov

X

X

X

X

X

X

X

X

Dolní Lhota

X

X

X

X

X

X

X

X

Od 24. srpna 2009 budou v provozu všechny mateřské školy, s výjimkou mateřských škol v městských částech Blansko, Těchov a Blansko, Dolní Lhota, kde bude provoz zahájen 1. září 2009.

Informace k přijímání dětí na prázdninový pobyt v jiné mateřské škole :

Pro přijímání dětí k prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole jsou s ohledem na omezený počet míst ve volné kapacitě mateřských škol stanovena tato kritéria :

  • přijímají se pouze děti, které již navštěvují některou mateřskou školu v Blansku,

  • přijímají se pouze děti obou zaměstnaných rodičů,

  • rozhoduje datum podání žádosti.

Od 1. června do 10. června 2009 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitelky mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí; do konce měsíce června 2009 bude příslušnou ředitelkou vydáno rozhodnutí.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.