Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad

17. července 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4929×

Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro Vás opět připravili individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlé květiny a další neživočišné kuchyňské odpady.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žádáme proto občany, aby tento druh odpadu nebyl ukládán do odpadových nádob na směsný komunál. Žádáme občany města Blanska o uložení tohoto druhu odpadu do pevných igelitových pytlů odpovídající nosnosti a jejich přistavení v den svozu do 7 hod. ráno ke komunikaci.

Pozor! Nebudou odváženy jakékoli části dřevin (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.)!

Svoz tohoto typu odpadu bude prováděn vždy v úterý, a to pouze v následujících termínech:

11.8.; 25.8.; 1.9.; 15.9.; 29.9.; 13.10.; 27.10.; 10.11.; 24.11.


Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Ostrova, kde není možné zpracování jakýchkoli příměsí z dřevin. Dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) můžete uložit v následném přistavení VOK v měsíci září nebo v provozních hodinách ve sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě nebo na ul. Na Brankách.

Upozorňujeme, že dřevní odpad nebude posádkou svozového vozidla odvážen a jeho přistavení bude posuzováno jako vytváření černé skládky s příslušnými postihy.