Informace k programu „Zelená úsporám“

17. září 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3764×

Vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době na odbor životního prostředí MěÚ Blansko obrátil vyšší počet zájemců se žádostí o informace k dotacím na zateplení domů, výměnu oken apod. považujeme za vhodné předat základní teze programu Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“ širší veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Uvedený program podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných i bytových domech a nově od září tohoto roku i v panelových domech. Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení realizace opatření po 1. dubnu 2009.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu až do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012, nebo do vyčerpání finančních prostředků programu.

O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, není však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech.

Program se člení do tří základních oblastí podpory, a to na úsporu energie na vytápění zateplením, podporu novostaveb v pasivním energetickém standardu a na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody (tepelné zdroje na na biomasu, účinná tepelná čerpadla, instalace solárně-termických kolektorů).

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Žadatelé mohou podávat žádosti na všech krajských pracovištích Státního fondů životního prostředí, v Jihomoravském kraji sídlí v Brně na ulici Šumavská 31, anebo mohou využít služeb bank pověřených administrací žádostí o podporu na všechna opatření u rodinných domů.