Rada rozhodla o výši regulovaného nájemného na rok 2010

14. září 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3397×

Pro rok 2010 se bude v Blansku naposledy jednostranně zvyšovat regulované nájemné v městských bytech. Cílové částky jsou stanoveny na 56 Kč/m2 plochy bytu a na 50,40 Kč/m2 u bytu se sníženou kvalitou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného rozděloval navyšování do cílové částky do několika let. Co se týká Blanska, končí pro něj, na rozdíl od velkých měst, rokem 2010. Letos tedy byla poslední možnost jednostranně zvýšit nájemné s platností od 1. 1. 2010.

Nájemníkům musí Město oznámit změnu výše nájemného 3 měsíce předem, proto tutuo změnu rada projednala už na svém 56. zasedání na konci srpna. V průběhu září tak mohou být nájemcům rozeslány dopisy se změnami.

Stejně jako loni ani letos Město Blansko nezvyšuje o možné maximum. „V roce 2009 nevyužilo maximální hranici (36 Kč/m2), ale stanovilo 30 Kč/m2, a i letos nájemníkům sleví,“ zdůrazňuje místostarosta Lubomír Toufar. Rada vzala v potaz, že ekonomická situace ve státě není příznivá a s ohledem na tuto skutečnost poskytuje slevu 17 Kč/m2.

Maximální možné nájemné tak sice je 56 Kč/m2 a rada také schválila navýšení na tuto cílovou částku, ale s tím, že pro rok 2010 poskytuje nájemníkům zmíněnou slevu. Ti tak zaplatí 39 Kč/m2. Sleva 17 Kč/m2 se týká i bytů se sníženou kvalitou, což je u jediného domu v ulici Jungmannova 10.

„V současné době počítáme s postupným navyšováním na maximální částku během tří let. Takže cena 56 Kč/m2 by měla platit až od roku 2012. Navýšení nájemného na rok 2011 může ale rada s ohledem na aktuální podmínky za rok přehodnotit,“ upozorňuje Toufar.

Zmíněné navýšení přinese do městské pokladny odhadem 1,5 mil. Kč, které mohou být využity na další opravy a údržbu městského bytového fondu.