Při nákupu vždy vyžadujte doklad

13. prosince 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 3676×

V souvislosti s vánočními nákupy a na základě poznatků z dozorové činnosti kontrolních pracovníků OŽÚ Blansko doporučujeme zákazníkům, aby při uskutečňování nákupů vždy vyžadovali po obchodnících doklad o zakoupení zboží a o poskytnutí služby (není povinností obchodníka doklad vydávat – pouze na vyžádání zákazníka).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popř. názvem nebo jménem a příjmením, identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena.

Zákazník tak může předejít nepříjemným situacím, které by jej čekaly při reklamaci zboží v případě, že prodejci nedoloží odklad o zakoupeném výrobku, obsahující předepsané náležitosti.

Odpovědnost za vady prodané věci je řešena v občanském zákoníku. Na zpětvzetí bezvadné zakoupené věci (jako např. nevhodný dárek) oproti vrácení finanční hotovosti nemá zákazník ze zákona právo. Tuto službu zákazníkovi poskytují některé obchodní řetězce, popř. záleží na dohodě s prodejcem.

Na Městském úřadě Blansko zřídila Česká obchodní inspekce poradenskou a informační službu (provozní doba každou lichou středu v měsíci od 9.00 do 15.00 hodin, tel. 516 775 425), kde mohou zákazníci s pracovníkem ČOI konzultovat postupy v případě reklamace.