Město je s výsledky prodeje bytů spokojeno

16. června 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 3581×

Prodej bytů, tak jak byl nastartován, úspěšně probíhá. Zpracovávají se kupní smlouvy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Prodej se zpozdil jen u tří domů, kde byl dořešen restituční případ. Pozemek musí být zakomponován do podílu pro nájemníky a musí být součástí prohlášení vlastníka.

Město k odprodeji nabídlo 18 bytových domů s 522 byty. Další dva bytové domy si ponechá ve vlastnictví (Údolní 23 a 9. května 24). O koupi projevilo zájem 190 nájemníků. „Je to více jak jedna třetina bytů a zisk z prodeje bude činit více jak 48 milionů korun. Je to výborný výsledek,“ je přesvědčený o úspěšnosti celé akce místostarosta Lubomír Toufar.

Tyto nemalé peníze zůstanou na samostatném účtu a budou použity výhradně k revitalizaci bytového fondu v domech, v nichž se prodávaly byty nájemníkům. Rozhodnou-li se tedy noví nájemníci přistoupit k opravám, Město z těchto peněz uhradí svůj podíl podle toho, kolik mu v daném domě zůstalo bytů.

bytovka na ul. 9. května
Bytové domy na ulici 9. května. Ilustrační foto.

Zbývající volné byty v domech určených k prodeji jsou v další fázi nabízeny k prodeji obálkovou metodou. Zatím bylo k prodeji navrženo 11 bytů. Na byt na ul. Bezručově přišlo dokonce 23 nabídek. Tyto následné prodeje vynesly zatím cca 6,2 milionů korun. Zastupitelstvo města schválilo využití této částky na opravy a údržby komunikací.

„Stále máme volných asi deset bytů a průběžně přibývají další. Daří se nám vystěhovávat dlouhodobé neplatiče. Nabídka na prodej bytů je zveřejněna na webu www.blansko.cz, ve Zpravodaji města Blanska a na úřední desce. Počítáme i s vyvěšením na vstupních dveřích do radnice, aby se o prodeji dozvědělo co nejvíce lidí,“ informoval místostarosta Toufar.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter