Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

3. prosince 2010, zprávy z MěÚ, přečteno: 2839×

Projekt Ministerstva průmyslu o obchodu ČR k zajištění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byl zahájen v dubnu 2008. Pro zajištění fungování projektu bylo vytvořeno 22 kontaktních míst. Jedná se o 14 informačních míst Hospodářské komory a 8 informačních míst nevládních spotřebitelských organizací.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První 2 roky realizace projektu byly koncipovány jako pilotní fáze. Ta prokázala potřebu existence alternativního způsobu řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou. Výsledky za necelé dva roky fungování projektu ukázaly jeho opodstatněnost. Celkových 40 % vyřešených sporů představuje velmi pozitivní výsledek.

Pozitivním přínosem systému je jeho rychlost. Vyřízení podnětu od jeho podání do ukončení trvá v průměru 60 dnů. Naproti tomu je délka soudního řízení do vydání konečného rozsudku počítána ve více než 12 měsících. Motivačním prvkem pro jeho užívání je také nízká finanční náročnost pro obě strany sporu.

Na základě dosavadního průběhu fungování projektu a hodnocení jeho výsledků bylo konstatováno, že mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je efektivní a akceptovaná forma, a projekt tak naplňuje svůj účel. Z toho důvodu se navrhuje v této cestě pokračovat a realizovat systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů o třech pilířích, tj. kvalifikovaná rada, mediace a rozhodčí řízení.

Ministerstvu průmyslu a obchodu, jako garantu projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, bylo na základě usnesení vlády uloženo zahájit realizaci Systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a vytvořit nezbytné podmínky pro jeho činnost.

Z těchto důvodů je také Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Blansko připraven poskytnout veškeré informace související s tímto projektem. Již nyní je obvyklou praxí, že v případech týkajících se spotřebitelských sporů je nabízena tato informace.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter