Sborník Muzea Blansko 2010

21. ledna 2011, historie, přečteno: 4116×

Nejen zprávu o činnosti Muzea Blansko za rok 2010, ale spoustu článků a odborných studií bude obsahovat Sborník Muzea Blansko, který vyjde v průběhu února.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Mezi studie je zařazena například ta od pana Františka Johna s názvem Od gotiky k renezanci, zvony rodu Haubiců ve Velkých Opatovicích, Jevíčku a Letovicích. Pojednává o zachovaných pozdně gotických zvonech z konce 15. století, které vyráběli členové zvonařské rodiny Haubiců. Obsahuje popisy zvonů a jejich fotografie.

Dr. Ladislav Slezák vyvíjí dlouhodobou vědeckou činnost ohledně Moravského krasu. Poslední dobou se zaměřuje na hydrografii. Ve studii Hydrografie křtinského potoka popisuje vývoj koryta potoka a jak ovlivňoval vodoteče a tvorbu jeskyní v této oblasti.

Ivo Holas píše o člověku, který byl na začátku 20. století vášnivým sběratelem. Studie má název Robert Hrozinek sběratel a hostinský z Obůrky. Článek dokumetuje činnost sběratele, co sbíral, kde a jak sbíral a kde sbírka nakonec skončila. Zmiňuje se i o hostinci na Obůrce a jeho vývoji po jeho smrti. Připomíná také další dva badatele, kteří vyvíjeli sběratelskou činnost.

Historické souvislosti a okolnosti vzniku lapidária v zámeckém sklepení v Lysicích najdete ve stejnojmenném článku od Dr. Leoše Vaška. Popisuje, jak v červenci 2010 vzniklo lapidárium v lysickém zámku, co vše tam bylo svezeno. Týká se především náhrobních desek z různých částí Blanenska. Některé byly dříve označovány jako křížové kameny. Obsahuje popis jednotlivých desek.

Pan Blahomil Grunda, který je rovněž častým přispěvatelem do našeho zpravodaje,  je autorem dvou článků. První nese název Ještě k Josefu Čechovi a vztahuje se k prvnímu blanenskému lékárníkovi Josefu Čechovi z konce 19. a poč. 20. století. Coby lékárník prováděl různé chemické pokusy, které kvůli zápachu často nezůstaly bez odezvy sousedů. Druhý je o časopisu Blanenský školák, z kterého se občas cituje. Zmiňuje, kdo ho vytvořil, jak v letech 1935–1940 časopis fungoval apod.

Dr. Jana Brychtová dodala článek o blanenských tiskárnách. Pojednává o první blanenské tiskárně, která vznikla v polovině 90. let 19. století, o tom, kdo ji zřídil, jak fungovala a jak její činnost navázala po válce do dnešní doby.

Obchodnická tiskárna v Blansku 1937
Obchodnická tiskárna v Blansku v roce 1937.

Do Moravského krasu před mnoha lety vás zavede svými články Ivo Štelcl. Nejdříve Kateřinské jeskyně a období budování prvního elektrického osvětlení. Následně pak do jeskyně Kůlny před 65 roky. V tomto článku zpřístupňuje vzpomínky člověka, který pracoval za 2. světové války ve zde umístěné podzemní továrně.

Dr. Miroslav Bojda je autorem stati o pomníku v Lovětíně. Vysvětluje, kdo byl Fedor Makarenko, který je zde pohřben. Článek vyšel také v našem zpravodaji. Tradičním autorem je také David Varner. Jeho další část Letecké války na Blanensku ve vzpomínkách pamětníků se tentokrát věnuje sestřeleným letadlům na území Voděrad a Vranova.

Nechybí ani články z pera pracovníků blanenského muzea. Milan Koudelka píše o jednom z exponátů muzea – škodováckém hmoždíři 305 mm. Vysvětluje, o jaký se jedná kanón a kde se používal za 1. světové války. Na výstavu v muzeu navazuje článek Jindřicha Čeladína a Pavlíny Lesové Slavné keramické dílny Blanenska. Zmiňuje dílny, které jsou i na výstavě – olomučanská keramika, kunštátská a další regionální výrobce keramiky.

Sekce výročí se věnuje sochaři (Karlu Albertu) Bertelu Thorvaldsenovi (asi 1770 – 24. března 1844). Mezi nekrology najdete jména Ludvík Kundera a J. L. Cetkovský.

Sborník bude k dostání v průběhu února v Muzeu Blansko a v Informační kanceláři Blanka.