Komise pro občanské záležitosti zahájila činnost

4. března 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3250×

Komise pro občanské záležitosti Rady města Blansko zahájila dne 17.února 2011 opět svoji činnost. Její složení je prakticky stejné jako v předchozích letech a tvoří ji 27 členů, převážně žen.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V čele komise je předsedkyně paní Jaroslava Králová a místopředsedkyní komise je matrikářka MěÚ Blansko paní Yvona Havlíčková.

Komise pro občanské záležitosti Rady města Blanska má společenské poslání a její členové se spolupodílí na organizaci občanských obřadů a slavnostních aktů, jakými jsou mimo jiné vítání nově narozených občánků,uspořádání jubilejních svatebních obřadů a návštěva našich spoluobčanů. Od loňského roku se zvýšila věková hranice pro návštěvu jubilantů na 80 let a dále pak 85, 90 let a více.

Postup s vyslovením souhlasu s návštěvou člena komise pro občanské záležitosti se nemění, stejně jako v loňském roce je nutné, s ohledem na dodržení zákona o ochraně osobních údajů, písemné vyslovení souhlasu občana – jubilanta, s návštěvou člena Komise pro občanské záležitosti. Příslušný tiskopis k vyslovení tohoto souhlasu získáte na webových stránkách města Blanska, matrice Městského úřadu Blansko nebo podatelně.

K vyzvednutí tiskopisu není pochopitelně nutná osobní účast občana. Komise pro občanské záležitosti naopak vítá spolupráci s příbuznými, nebo známými občanů, kteří významné životní jubileum dovrší. Doručení tiskopisu a pomoc při jeho vyplnění zajišťují také členové komise pro občanské záležitosti, kteří občana při dovršení životního jubilea s jeho souhlasem navštíví, předají mu blahopřání spolu s drobnou pozorností a zajistí doručení formuláře zpět na matriku Městského úřadu Blansko.

Dále žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů města Blanska, aby tuto skutečnost oznámili na matriku odboru vnitřních věcí Městského úřadu Blansko, kde obdrží bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění. Tento formulář si mohou rodiče dítěte, jejich příbuzní nebo známí rovněž vyzvednout také na podatelně Městského úřadu Blansko, nebo vytisknout z webových stránek města Blanska. Po odevzdání nebo odeslání vyplněného dotazníku zpět na matriku Městského úřadu Blansko bude rodičům zaslána písemná pozvánka ke slavnostnímu vítání nových občánků města Blanska.

Komise pro občanské záležitosti závěrem upozorňuje ty občany města, kteří v roce 2011 oslaví stříbrnou, zlatou, nebo diamantovou svatbu a mají zájem o uspořádání jubilejního svatebního obřadu v obřadní síni Městského úřadu Blansko, aby rovněž tuto skutečnost oznámili na matriku Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, na níže uvedená telefonní čísla.

Kontakty na matriku Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1 – přízemí budovy:

  • paní Yvona Havlíčková, tel. 516 775 807, e-mail: havlickova@blansko.cz
  • paní Jaromíra Hynková, tel. 516 775 808, e-mail: hynkova@blansko.cz
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter