Třídit můžete už i textil

4. dubna 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4995×

Společnost REVENGE a.s., která umístila sběrné kontejnery na šatstvo, boty a textil v našem městě dává jistotu ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu v řádu mnoha procent.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Novou ekonomicky a ekologicky schůdnou cestu likvidace starého textilu nabídla občanům města Blanska společnost REVENGE a.s., která se zabývá touto problematikou. Touto službou tak nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému občanovi, jak se podílet na snižování dopadového znečištění našeho okolí.

Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí jako směsný odpad nebo v lepším případě na Charitě či sběrném středisku odpadů. Těžko se pro něj hledá jeho další využití. Odevzdáním vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život.

kontejner na textil

Každý den se ve třídícím závodě v Boskovicích zabývá 100 lidí v trvalém pracovním poměru tříděním a zpracováním šatstva i bot. Zpracují 400 až 500 tun ročně. Z této hromady se podaří 50 % oblečení zachránit, aby mohlo posloužit svému původnímu účelu. Dalších 35 % se zpracuje pro průmyslové využití. Ze zbylých 15 % je zatím odpad, který se termicky zhodnocuje (spaluje).

Kontejnery jsou umístěny na stanovištích:

  1. Zborovce – ul. Kamnářská
  2. Sever – ul. Salmova
  3. Rožmitálova – u prodejny Albert
  4. náměstí Míru
  5. Podlesí
  6. Písečná – ul. Jasanová
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter