Projekt vzdělávání zaměstnanců úřadů úspěšné pokračuje

9. července 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3321×

Na MěÚ Blansko zdárně pokračuje projekt vzdělávání v e-Governmentu v ORP Blansko. Zaměstnanci úřadu, organizací zřízených městem a obcí ORP Blansko se zde mohou bezplatně vzdělávat v různých kurzech v nabídnutých tématech od úvodu do spisových služeb, přes Word pro začátečníky, autorizovanou konverzi dokumentů, agendy Czech POINT apod.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Kurzy je možné absolvovat formou distanční i prezenční, podle vlastního uvážení. Školení mohou rovněž absolvovat volení představitelé obcí ORP, ať již uvolnění či neuvolnění.

V rámci projektu si realizační tým vytyčil za cíl nejen proškolit v daném projektu co nejvíce zájemců, ale vytvořit rovněž nový produkt – téma kurzu, který by přispěl ke zkvalitnění počítačové gramotnosti na úřadě.

Vzhledem k tomu, že se na MěÚ používá OpenOffice.org, který mají nainstalovaný všichni zaměstnanci, vznikla potřeba vytvořit kurz na toto téma. Proto byla v průběhu prosince 2010 započata práce na vytvoření nového kurzu, který vychází z kurzu Word pro začátečníky a je přizpůsoben pro používání OpenOffice.org Writer.

V jeho průběhu budou zájemci podrobně seznámeni s nastavením a popisem program OpenOffice.org Writer, základními i složitějšími funkcemi a na konci si mohou vyzkoušet praktické příklady.

Příručka shrnující poznatky o programu OpenOffice.org Writer, karta rychlé nápovědy, prezentace a dva vzorové příklady lze najít na internetových stránkách https://ssl.blansko.cz/egon.

Cílem školení bude usnadnění orientace a rozšíření stávajících znalostí v tomto programu. Věříme, že vznik nového produktu vás zaujme a využijete jej pro další vzdělávání.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter