30 dní pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod v Nemocnici Blansko

5. září 2011, tiskové zprávy, přečteno: 2895×

Neurologické oddělení Nemocnice Blansko, cerebrovaskulární sekce Čs. neurol. společnosti pořádá v rámci celorepublikové kampaně 30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ IKTOVÉ JEDNOTKY NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ (3. patro nemocnice), a to ve dnech 12.9.2011 a 21.9.2011 vždy od 14.30 do 16.30 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou péči. Jedná se o druhou nejčastější příčinu úmrtí ve vyspělých zemích, v ČR je četnost asi 250 příhod / 100 tisíc obyvatel a rok.

Hlavní příznaky CMP jsou pokles ústního koutku, slabost horní nebo dolní končetiny na jedné polovině těla, ztráta citlivosti tváře nebo končetin, zmatenost, dezorientace, porucha mluvení a rozumění, potíže s chůzí, rovnováhou, pocit závratě, náhlé rozmazané vidění, náhlá silná bolest hlavy.

Při podezření na CMP nečekejte! Při rozeznání některého z příznaků volejte okamžitě 155! Pokud Vás tato problematika zajímá, chcete zodpovědět další otázky, vědět, co dělat v případě, že budete svědkem CMP u někoho v rodině, znát možnosti moderní léčby trombolýzou a také zjistit, zda i Vy jste v rizikové skupině obyvatelstva, neváhejte přijít na iktovou jednotku ve dnech otevřených dveří.

Jako návštěvník iktové jednotky shlédnete vybavení a prostředí tohoto specializovaného pracoviště, bude Vám změřen krevní tlak, hmotnost, výška, vypočtena hodnota BMI, prvním deseti zájemcům bude zdarma provedeno ultrazvukové vyšetření krkavic na RDG oddělení, dostanete řadu edukačních materiálů, nebude chybět možnost konzultace s lékařem. Dále bude přítomen klinický logoped, který se vedle oddělení rehabilitace, interny a radiologie podílí na diagnostice i terapii pacientů s narušenou komunikační schopností po CMP.

Vladimíra Danihelková, ředitelka

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter