Město odepíše dluhy za svoz odpadu

13. září 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4492×

Rada města schválila odpis nevymahatelných pohledávek za svoz odpadu

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

 K 28. 6. 2011 byl schválen odpis 24 325 předpisů pohledávky za svoz tuhých domovních odpadů v celkové výši 1 941 762 Kč vzniklých v letech 1999-2001. Maximální výše dluhu jednoho dlužníka činí 840 Kč.

Od roku 1999 do roku 2001 se platba za svoz odpadu řídila občanským zákoníkem. Tehdy platná právní úprava byla velmi kontroverzní z hlediska vymahatelnosti plateb, což byl problém v té době široce medializovaný v celostátním tisku. Přesto město v letech 2002-2006 část těchto pohledávek vymohlo prostřednictvím najaté detektivní agentury.

 Od roku 2002 se platba za svoz odpadu začala řídit obecně závaznou vyhláškou města v souladu se zákonem o obcích. Správa tohoto poplatku je plně v kompetenci městského úřadu, který má za této situace k dispozici daleko širší paletu nástrojů pro jeho případné vymáhání.

 V roce 2011 byl stanoven poplatek ve výši 492 Kč na 1 občana, celkový objem očekávaných plateb činí 10 117 764 Kč. Platby jsou rozděleny do dvou termínů – první část je splatná k 31. 5. 2011, druhá k 31. 10. 2011.

Správa poplatku včetně jeho vymáhání dnes již probíhá průběžně.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter