Projektu vzdělávání v e-Governmentu se zúčastnilo již 465 lidí

20. září 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 4260×

Na MěÚ Blansko pokračuje projekt vzdělávání v e-Governmentu ORP Blansko. Dnes je již ve své závěrečné fázi. Zahájen byl v září 2009 s předpokladem jeho ukončení 30. 11. 2011.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

K dnešnímu dni je proškoleno 465 osob z plánovaného počtu 510, což je 91,18 %. Počet úspěšných absolventů kurzů je 1.993 z plánovaných 1.024, což je 194 %. 329 absolventů ukončilo nejméně 4 kurzy.

Skladba 693 mužů a 1.300 žen odpovídá skladbě podpořených osob. Tito absolventi využili studia prezenční nebo distanční formou. Mohli si vybrat ze systému způsob, který jim více vyhovuje.

Prezenční forma studentům umožňuje danou látku si vyslechnout prostřednictvím tutora, ale i vyzkoušet přímo v praxi v počítačové učebně, která je umístěna v budově MěÚ nám. Republiky 1, Blansko. Distanční forma zase umožňuje studium v pohodlí domova v neomezeném čase.

EU – operační program lidské zdroje

V současné době eGON centrum ORP nabízí celkem 34 témat, např. kurzy Word, Excel, Czech POINT, informační gramotnost v podmínkách eGovernmentu, úvod do elektronických spisových služeb apod. Jejich seznam, včetně novinek o novém produktu, možnosti vzdělávání formou distančního studia naleznete na internetových stránkách:

https://ssl.blansko.cz/egon

Celý projekt je hrazený z prostředků Evropské unie z dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Realizační tým projektu vzdělávání v e-Governmentu ORP Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter