Kompostárna má nový ceník

2. října 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 5160×

Odbor komunální údržby zveřejnil aktualizovaný ceník kompostovatelných odpadů pro rok 2011–2012. Nově je v něm stanovena také cena hnojiva pro občany.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Pozor! Aktuální ceník najdete na stránkách kompostárny.

Systém odběru hnojiva pro občany je nastaven následovně: občané, kteří do kompostárny přivezou odpad na uložení (trávu, větve atd.) si následně mohou zdarma odebrat objemově stejné množství hnojiva. V případě, že do kompostárny žádné kompostovatelné suroviny nepřivezou, musí si hnojivo zakoupit. Cena pro občany je stanovena na 300 Kč za tunu organického hnojiva včetně DPH.

Následující ceny v tabulce neplatí pro občany Blanska, kteří mají zaplacený poplatek za odpad. Ti mohou odpad na likvidaci do kompostárny vozit zdarma – platí zde stejný systém jako ve sběrném dvoře. Odpad musí být roztříděný (v trávě nesmí být větve atd.) a nesmí v nich být komunální odpad, jinak nebude na kompostárnu přijat.

Kód
odpadu
Popis odpaduKč / tuna
bez DPH
Kč / tuna vč. DPH
02 01 03 odpad rostlinných pletiv (od jiných původců než je město)    
  - tráva, listí, větve a další rostlinný materiál 350 420
02 03 04 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování    
  - odpad ovoce a zeleniny (spadané ovoce) 800 960
02 01 07 odpad z lesnictví    
  - dřevní štěpka z lesních prací – větve ke štěpkování 1.000 1.200
03 01 01 odpadní kůra a korek    
  - odpady ze zpracování dřeva 1.000 1.200
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad (z území města a od občanů)    
  - odpad ze zeleně (tráva, listí, ...) 350 420
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad (z území města a od občanů)    
  - odpad ze zeleně (větve o průměru do 1,5 cm) 350 420
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad (z území města a od občanů)    
  - odpad ze zeleně (větve o průměru nad 1,5 cm) 1.000 1.200
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter