S vedením města po investičních akcích

30. listopadu 2011, zprávy z MěÚ, přečteno: 3125×

Na výjezdní tiskové konferenci byli novináři seznámeni s několika dokončovanými investičními akcemi.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

První zastavení se uskutečnilo v Kině Blansko, které bylo za nemalé finanční prostředky digitalizováno. To mu přineslo hned několik výhod. Jednak jsou bez zpoždění uváděny premiéry nových filmů, a také se zvedla návštěvnost kina. Začínají je objevovat a navštěvovat i lidé z obcí v okolí Blanska. K tomuto tématu se vrátíme v některém z dalších Zpravodajů města Blanska, abychom mohli s o něco větším odstupem zhodnotit, jak se návštěvnost vyvíjela a co digitalizace přinesla. V kině dnes chybí dořešit předělání zvuku na systém Dolby 7.1 a zajistit licenci pro živé satelitní přenosy světových oper, muzikálů apod.

Další zastávka – Základní škola Dvorská. Tady byl letošní podzim ve znamení energetických úspor. Město plánuje snížit energetickou náročnost ve svých budovách. Na to bylo letos vyčleněno 10 milionů korun. Dostalo se na tři školy – MŠ Údolní, ZŠ Erbenovu a ZŠ Dvorskou.

před ZŠ Dvorskou
Před ZŠ Dvorskou – místostarostové města Blanska. Vlevo první místostarosta Jiří Crha, vpravo druhý místostarosta Jaromír Roučka.

V poslední zmíněné škole byla vyměněna všechna okna, což znamenalo vyměnit jich za provozu více jak 500. Vedení školy si od toho slibuje, že ušetří nejméně 20–25 % nákladů na teplo. „Vše probíhalo za plného provozu od začátku září do konce října. Zvládli jsme organizačně všechny požadavky stavbařů. Nebyla přerušena výuka ani provoz v mateřské škole. Zvládli jsme i kuchyň a distribuci jídel. Časový harmonogram na výměnu byl do 18. listopadu. Vše bylo splněno dřív,“ upozornil ředitel školy Dušan Krumnikl. Výměna oken na ZŠ Dvorské, kompletně hrazená z rozpočtu města, vyšla na 6,3 milionu Kč, dodal místostarosta města Blanska Jiří Crha.

silnice Čelakovského

Ve stejné době, necelé dva měsíce od září do konce října, probíhala také oprava více jak 200 m komunikace na ulici Čelakovského, a to od ulice Dvorské až po ulici Křižkovského.

Komunikace byla opravena kvůli velkým výtlukům a bylo také nutné opravit nerovnosti, protože se tady tvořily poměrně velké kaluže. Spraveno bylo i okolí komunikace – chodníky. V místě většího zatížení, např. autobusových zastávek, bylo opraveno i podloží silnice a zvýšeny patníky pro snadnější nastupování. Oprava přišla na 2,115 milionu Kč.

Na křižovatce s ulicí Sadovou byl upraven přechod. Je to blízko školy, proto zde kvůli bezpečnosti přibyl ostrůvek uprostřed komunikace.

zeď za smuteční místností, pod hřbitovem

Letos byla opravena a snížena opěrná zídka pod hřbitovem. Novou fasádu již vandalové pomalovali. Původní břidličný obklad spodní části budovy smuteční síně byl nahrazen tmavým keramickým obkladem. Tímto se náklady na tuto akci zvedly z původních 940 tisíc korun na asi 1,24 milionu Kč.

Opravě zdi předcházela oprava sociálního zařízení a rekonstrukce sítí, elektroinstalace, plynu a topení včetně klimatizace. „Byla vyměněna i některá okna a dveře. Z větší části je obřadní síň v pořádku. Ještě potřebuje opravit fasádu a přístřešky z přední části,“ dodal starosta města Blanska Lubomír Toufar.

dětské hřiště na Severu

Poslední investiční akcí, kterou vedení města na tuto tiskovou konferenci vybralo, je dětské hřiště na ulici Salmově. Jeho vybudování proběhlo v rámci revitalizace sídliště Sever, což je akce dotační a ministerstvo pro místní rozvoj na ni poskytuje až 70 % prostředků. Revitalizace vyjde na 6,5 milionu Kč, z čehož asi 1,5 mil. Kč činí náklady na opravu kanalizace ve spodní části sídliště.

Náklady na dětské hřiště jsou ve výši 2,2 milionu korun. Předpokládaná dotace je 1,54 milionu korun. „Stávající hřiště bylo doplněno o 15 nových prvků, šest zůstalo stávajících, o parkové úpravy, zeleň, chodníky a cestičky. K otevření bude hřiště připraveno na jaře,“ uvedl starosta. Hrací prvky jsou dimenzovány pro děti od 3 do 12 let.

V další etapě revitalizace sídliště Sever (v roce 2012) dojde na dolní hřiště (pod dopravním hřištěm) a na úpravy na ulici Absolonově ohledně problémů s přívalovými dešti, aby nedocházelo k vytopení některých nemovitostí ve spodní části ulice.

Po dokončení všech těchto úprav si budou moci obyvatelé Severu vybírat hned ze tří hřišť. Kromě dvou výše zmíněných hřišť probíhá oprava a výměna hracích prvků na dětském hřišti v Rekreační oblasti Palava. V současné době jsou demontovány a odstraněny nevyhovující dětské prvky jako kovové prolézačky, lezecká stěna, šestiúhelníková lezecká sestava, torzo po vahadlové houpačce a dále pak plocha kamenného základu a plocha ohniště.

Úpravy budou dokončeny do konce roku 2011. Jejich součástí je doplnění herních prvků – Maják, fitness dráha, Gemo lezecká stěna, pirátská loď a dalších. Dopadová plocha je navržena z písku. Návrh hřiště v Rekreační oblasti Palava byl  vybrán občany města Blanska ve veřejné anketě v červenci 2011. 

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter