Příspěvky z rozpočtu města pro zájmové organizace

10. ledna 2012, historie, přečteno: 2443×

Město Blansko sděluje, že termín pro podání žádosti na poskytnutí příspěvku na činnost zájmových organizací pro rok 2012 je stanoven do 31.01.2012.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Žádosti musí být podány v souladu se směrnicí města č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ a na formulářích, které tvoří přílohy této směrnice.

O poskytnutí těchto příspěvků bude rozhodovat rada města (u částek do 50 tis. Kč) a zastupitelstvo města (u částek nad 50 tis. Kč), a to na základě projednání v příslušných komisích rady města.

Směrnice a formuláře jsou k dispozici na příslušných odborech MěÚ a na internetových stránkách města www.blansko.cz.

Ing. Jan Šustáček