Nemocnice v Rájci nebo v Ráječku?

22. dubna 2012, historie, přečteno: 2924×

V čase napoleonských válek v květnu 1809 nabídl hrabě Hugo František Salm (1786–1836) Moravskému místodržitelství, že vybuduje na svůj náklad dočasnou vojenskou nemocnici, a to v Ráječku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nemocnice měla mít 220 lůžek a měla být připravena již od poloviny června k přijetí raněných. Místodržitel hrabě Lažanský mu v červnu velmi zdvořile odpověděl, že jeho nabídku postoupil vrchnímu velitelství c.k. armády. To vyjádřilo svůj dík za šlechetnou ochotu, ale že v současné době je péče o zraněné bojovníky zajištěna, tedy vybudování nemocnice v Ráječku není potřebné.

Mezitím však hrabě Salm učinil rozsáhlé přípravy pro vybudování nemocnice, dal přebudovat stáje a kůlny, obstarat postele a přikrývky, vypracovat seznam léků, obvazových i jiných materiálů, potřeb pro vybavení kuchyně i předpisů pro přípravu pokrmů.

Negativní odpověď Místodržitelství tyto přípravy téměř ukončila. Přesto však nemocnice byla patrně v menším rozsahu vybudována. Nasvědčuje tomu totiž připojený seznam 17 raněných vojáků, kteří byli ošetřováni rájeckým ranhojičem Aloisem Schwarzem.

V seznamu byly zaznamenány také použité léky a jejich ceny v celkové hodnotě 10 zlatých a 52 krejcarů. Příjmení vojáků napovídají o jejich místním původu, např. Ševčík, Krejčíř, Svoboda, Ondroušek, Sedlák, Musil, Trávníček, Hedl, Nevoral.

Archivní materiály umožňují nahlédnout do života našich předků i obcí našeho kraje. Podrobnější pojednání bude uveřejněno ve Sborníku Muzea Blansko.

Blahomil Grunda