Již Hugo Salm propagoval očkování proti neštovicím

12. května 2012, historie, přečteno: 4611×

Až do konce 18. století byly neštovice (variola vera) obávanou nemocí, která zmařila mnoho lidských životů. Udává se, že v letech 1799 a 1800 zemřelo na Moravě 6 000 dětí jen na neštovice a v dalších zemích Evropy to bylo podobné.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Touto nemocí byly postihovány především děti, ale přenášela se i na dospělé. Těm, kteří se uzdravili, zůstaly následky – bělavé důlky a jizvy na obličeji i rukách, které je znetvořovaly. Někdy byl ještě vážně poškozen zrak nebo sluch.

Od r. 1721 se v Anglii očkovalo proti neštovicím práškem ze suchých neštovičných strupů. Takto přenesená nákaza byla méně virulentní a obvykle stačila ochránit před touto nemocí. Riziko založení nové epidemie bylo však stále vysoké. Přesto takové očkování angličtí lékaři prováděli.

Edward Jenner

Venkovský lékař Edward Jenner (1749–1823) v Berkeley v hrabství Glowcester očkoval tímto způsobem venkovany. Brzy však zjistil, že někteří z nich očkování odmítají a říkají, že je nepotřebují. Jenner dále zjistil, že tito lidé dojí krávy, na jejichž vemenech se setkávají s malými neštovičkami, které vyvolávají jen slabé onemocnění bez jakýchkoliv následků.

Nato provedl pokusy s naočkováním kravských neštovic. Ukázalo se, že očkovanci byli skutečně uchráněni před pravými neštovicemi. Svou metodu ochrany nazval vakcinací. Jenner napsal o svém objevu tři články v odborném tisku. Jeho objev byl s velkým zájmem a vděkem přijat mnoha lékaři nejen v Anglii, ale i v ostatní Evropě.

Hrabě Hugo František Salm (1776–1836) byl osvícenským pokrokovým aristokratem, který studoval a podporoval přírodní vědy i rozvoj průmyslu. Zaujalo ho také nové očkování proti neštovicím. Stal se propagátorem této metody, která se zpočátku setkávala s nedůvěrou.

neštovice – Salmův tisk

Salm napsal a v letech 1801–1808 vydal v Brně třikrát po sobě propagační spis Co jsou kravské neštovice a k čemu slouží ? Zasazoval se o to, aby vakcinace probíhala také u nás. Nepochybně se očkování provádělo také v našem regionu, jak nasvědčují některé další historické záznamy. V tehdejším Rakousko-Uhersku bylo očkování proti neštovicím jako povinné zavedeno až v roce 1884.

Podrobnější pojednání o Edwardu Jennerovi, hraběti H. F. Salmovi a očkování proti neštovicím bude uveřejněno ve vlastivědném tisku.

Blahomil Grunda