Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2012

30. ledna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3028×

V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2012 vydáno celkem 102 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 14,5178 hektarů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dále bylo v uplynulém roce vydáno 95 rozhodnutí o zaplacení odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 1.494.497 Kč a 2 rozhodnutí za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělského půdního fondu ve výši 521 Kč. Obcím správního obvodu připadlo z těchto částek 149.502 Kč, z toho městu Blansku 14.527 Kč.

V roce 2012 byly vydány souhlasy k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu například na tyto větší stavební akce ve správním obvodu ORP Blansko:

  1. - cyklostezka Lažany – Skalička

  2. - okružní křižovatka II/377 u Lenčova

  3. - komunikace k ČOV I. etapa Žernovník

  4. - inženýrské sítě pro novou bytovou zástavbu v k. ú. Žernovník

  5. - bioplynová stanice v k. ú. Bořitov

  6. - propojení cyklostezek „A-B“ v k. ú. Blansko

  7. - výrobní hala BeF Home s. r. o., Kotvrdovice

  8. - cyklostezka Kuřim – Lipůvka

  9. - areál rodinných domů v k. ú. Krasová

  10. - biochovatelství v k. ú. Ráječko.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter