Živnostenské podnikání a činnost obecního živnostenského úřadu

29. ledna 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 5425×

Oddělení registrace a živnostenského rejstříku obecního živnostenského úřadu Blansko vyřídilo v průběhu loňského roku 2012 celkem 3113 podání podnikatelů. Úřad vydal 728 nových živnostenských oprávnění, vydal 1496 výpisů z živnostenského rejstříku, provedl zápis údajů o zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně u 562 živností. Na žádost podnikatelů bylo zrušeno 281 živnostenských oprávnění.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Činnost, která probíhala uvnitř úřadu celý loňský rok, a nebyla zaměřena přímo na podnikatelskou veřejnost, souvisela zejména s plánovaným zahájením provozu Základních registrů. Probíhalo čištění a opravy dat živnostenského rejstříku. Spuštění napojení Informačního systému registr živnostenského podnikání na Základní registry proběhlo bez problémů.

Již standardní službou živnostenského úřadu, jako pracoviště celostátního projektu Czech POINT, je poskytování výpisů z Obchodního rejstříku. V loňském roce bylo poskytnuto 37 výpisů. Počet vydaných výpisů každým rokem klesá, protože s postupující elektronizací veřejné správy klesá i potřeba úředně ověřených výpisů.

Během loňského roku došlo k několika změnám právních předpisů v oblasti živnostenského podnikání, jejichž cílem bylo další snížení administrativní zátěže podnikatelů. Např. byla zrušena povinnost podnikatelů označovat provozovnu identifikačním číslem provozovny a rozšířena funkce živnostenského úřadu jako Centrálního registračního místa (CRM).

V prostorách živnostenského úřadu fungovala a bude fungovat i nadále činnost pravidelné poradenské a informační služby pro spotřebitele, resp. občany regionu Blanensko, poskytované pracovníkem České obchodní inspekce Brno.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter