Bilance Světového den ledvin 2013 v Nemocnici Blansko

19. března 2013, tiskové zprávy, přečteno: 2275×

Ve čtvrtek 14. března 2013 proběhl v blanenské nemocnici již čtvrtý ročník kampaně ke Světovému dni ledvin. Zájemci o bezplatné nefrologické vyšetření zaplnili čekárnu i přilehlé prostory hemodialýzy a fronta od ranních hodin nepovolila až do skončení akce.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Letos byl vyšetřen rekordní počet pacientů, a to v počtu 170!
Někteří přišli poprvé, jiní chodí pravidelně a tuto aktivitu nefrologického oddělení kvitují s velkým povděkem. Ze 170 vyšetřených pacientů bylo bez nálezu k dalšímu sledování cestou preventivních kontrol u praktického lékaře odesláno 89 vyšetřených. Celkem 53 pacientům byla pro různé rizikové faktory (např. pro patologii v močovém sedimentu, neurčité bolesti v oblasti ledvin aj.) doporučena další kontrola u praktického lékaře, diabetologa, urologa, internisty či ultrazvukové vyšetření.

Pro záchyt snížené funkce ledvin bylo 29 vyšetřených odesláno přímo do nefrologické ambulance.
Jednalo se 15 osob ve věku 60 – 90 let, 11 osob ve věku 40 – 60 let, o dva vyšetřené ve věku 30 – 40 let a dokonce o jednoho pacienta ve věku méně než 30 let.

Světový den ledvin

Svůj účel tato kampaň splnila v každém případě! Každý včasný záchyt onemocnění je velmi podstatný pro léčbu a následnou kvalitu života. Jsme velice rádi za stoupající zájem o tyto preventivní a současně informační akce a věříme, že zájem každého z nás o své zdraví a aktivní starost o něj je už běžnou praxí.

Všem, kteří se podíleli na realizaci letošního ročníku – pracovníkům nefrologického oddělení a oddělení klinických laboratoří, zejména pak paní primářce MUDr. Brabcové, patří velké poděkování.

V nejbližší době plánuje Nemocnice Blansko následující akce:

13.5.2013 Evropský den melanomu – bezplatná kontrola pigmentových znamének

28.5.2013 Boj za zdravá prsa 2013 – v partnerství s Avon pochodem, prodej předmětů s růžovou stužkou, jejichž výtěžek putuje na Ligu proti rakovině prsu, ukázka samovyšetření, konzultace problematiky rakoviny prsu s lékařkami RDG oddělení Nemocnice Blansko, možnost rezervace poukázky na mamograf/ ultrazvuk

30.5.2013 Světový den bez tabáku - poradenství v oblasti odvykání kouření, spirometrické vyšetření zájemců, konzultace s lékaři aj.

Bc. Kateřina Ostrá

Tisková mluvčí

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter