V kompostárně plánují další rozšíření výroby

26. března 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2361×

Kompostárna byla postavena v roce 2010 a v roce 2011 byla uvedena do zkušebního provozu. V roce 2012 dostala nového provozovatele, protože se objevily problémy s nedostatečným využitím její kapacity. Vzhledem k tomu, že na ni byla poskytnuta dotace z fondů EU, tak kvůli tomu hrozilo i to, že by ji město muselo vrátit. Dnes má další plány na lepší využití jejích kapacit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Jak je na tom kompostárna skoro po roce s novým provozovatelem?

Kompostárnu současné vedení města zdědilo. Opravdu proto, že je tam dotace z EU, je nastavena i udržitelnost projektu, to znamená, že kapacita musí být naplněna. Zatím se to nedaří v plné výši, protože celková kapacita je přes 2 000 tun. V současnosti je využita asi na polovinu.

Byl získán nový provozovatel s podmínkou, že naplní kapacitu kompostárny tak, aby se dotace nemusela vracet. Dnes jsme v situaci, kdy nehodnotíme, jestli investice byla ideální a kapacita byla správně spočítána, ale musíme udělat vše pro to, aby byla kompostárna plně využita a to souvisí také s tím, aby sem občané města bioodpad vozili a případně najít další možnosti, co v kompostárně zpracovávat.

Místostartosta Jiří Crha s obsluhou kompostárny
Místostarosta Jiří Crha (vpravo) se seznámil s provozem a aktuálním využitím kompostárny na Starém Blansku.

Podaří se tedy kapacitu naplnit?

Provozovatel jedná s městem o tom, že by zde postavil zařízení, které zpracovává kuchyňský odpad, tzn. zbytky a odpady z restaurací, školních jídelen apod. To by se zde zpracovávalo ve zmíněném zařízení na bioplyn a z něj pak elektrická energie, která by byla dodávána do sítě.  Odpad by pak byl zpracován do kompostu společně například s kaly z čističky, které v současné době není úplně možné zpracovat, protože do směsi lze přidávat jen část kalů.

Tím by se naplnila celá kapacita kompostárny a vyhovělo by se podmínkám dotace, kterou v minulosti město získalo. Je to samozřejmě ještě otázka dalších jednání a případně realizace toho projektu.

Co dalšího dělá město pro co největší využití kompostárny?

Město pro občany připravuje pytlový sběr, tzn. svoz bioodpadu ze zahrádek a od rodinných domů. To už probíhá od loňského roku. Jednáme také s okolními obcemi, aby do kompostárny v Blansku vozily svůj biologický odpad. Zatím musím říci, že obce na to moc nereagují, ale věříme, že se to zlepší.

Kdy je kompostárna otevřena veřejnosti?

Kompostárna má otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek. V pondělí od 10:00 do 17:00 hodin, ve středu a v pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Obsluha je zde i v další pracovní dny a je možné si domluvit i individuální dovoz.

Obyvatelé města mohou využít směny. Každý, kdo přiveze do kompostárny bioodpad, může si ve stejném množství odvézt hotový kompost, který je velice kvalitní. Je možné i nákup většího množství kompostu za cenu 250 Kč/tunu.

Kde kompostárnu občané najdou?

Do kompostárny se dostanete tak, že přejedete koleje ve směru na Staré Blansko, pojedete dál na Olešnou a na konci Blanska za starou cihelnou odbočíte doleva. Kompostárna je pak před čističkou odpadních vod.

Informace od obsluhy napovídají, že občané nemohou kompostárnu na Starém Blansku najít. V rámci informačního systému budeme muset více propagovat její umístění pomocí informačních cedulí a směrových šipek.

Za rozhovor poděkoval

Stanislav Mrázek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter