Proběhne velká investiční akce v rámci vodárenské infrastruktury

22. května 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2215×

V rámci okresu Blansko dojde v nejbližší době k zásadní rekonstrukci páteřních vodovodních přivaděčů a jiným menším investičním akcím v rámci vodovodů a kanalizací. Jedná se o významný projekt co do rozsahu, tak do potřeb regionu, jehož uskutečněním by se měla vyřešit problematika zásobování pitnou vodou zejména v Blansku a v Boskovicích.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Rekonstrukce vodovodních přivaděčů je zcela nevyhnutelná, byly dokončeny v 80. letech a vyrobeny z materialů nevyhovujícím současným požadavkům, které jsou nyní ve velmi špatném stavu. To se projevuje častými poruchami, horší kvalitou vody, ale i její ztrátovostí, než doputuje ke svému spotřebiteli, lze hovořit o ztrátách až 30-40%,“ říká Ing. Jiří Crha, předseda Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko, a dodává: „Jedná se celkem o čtyři stavby, projektové náklady na ně činily asi 330 mil. Kč bez DPH, vítěz vyhlášené soutěže na získání projektu obstál s návrhem částky ve výši 269 mil. Kč bez DPH, takovou úsporu považujeme za obrovský úspěch. 85% nákladů bude hrazeno v rámci dotací z fondů EU. Svazek pak uhradí 70 mil. Kč, které získá na základě úvěru. Je tedy evidentní, že dotace je skutečně vysoká, což považuji za pozitivní nejen pro Svazek, ale samozřejmě pro celý region. Konkrétně se jedná o tyto stavby: přivaděč Velké Opatovice – Boskovice, Boskovice – Blansko, Bořitov – Blansko a Lažany – Blansko (celkem asi 44 km). Po uvedené rekonstrukci tedy bude zásobování vodou ve městě Blansku vícezdrojové, což je vždy lepší, než zásobování z jediného zdroje,“ uzavírá Crha.

„Tato akce je nejrozsáhlejší akcí tohoto typu v rámci regionu, obyvatel se dotkne jen v nepatrné míře. V jednotlivých částech mohou čelit menším problémům, jako je odstávka, voda může mít zhoršenou kvalitu v některém úseku apod. Hovoříme o největších prameništích okresu, z nichž všechny končí v Blansku. Jsou to tři na sobě nezávislé zdroje. Jakmile bude dokončena oprava ze všech směrů, Blansko bude mít vystaráno na 80-100 let. I dva velmi suché roky nemohou ovlivnit kapacitu těchto pramenišť,“ dodává Ing. Petr Fiala, ředitel Vodárenské společnosti, a.s. Boskovice. 

Jaký je harmonogram uvedených prací a jak se dotknou obyvatel města Blanska? Tuto informaci upřesňuje Ing. Pavel Mikulášek, technický náměstek boskovické divize Vodárenské společnosti, a. s.:
„Přípravné práce v Blansku již probíhají u potoka Sloupečník, nicméně celá stavba je skutečně připravena tak, aby spotřebitelé nebyli nijak omezeni v komfortu. Je třeba si uvědomit, že tato stavba je velmi náročná na vzájemnou koordinaci, může dojít k přechodným stavům při přepojování potrubí. Rozhodně však nemůže nastat situace, že by bylo Blansko bez vody. Hlavní práce započnou v měsíci září tohoto roku a dokončení akce je stanoveno s ohledem na podmínky dotace na prosinec 2015. Harmonogram prací bude zveřejněn, většina obyvatel vůbec nepozná, že se něco děje. Před každou etapou budou občané samozřejmě včas informováni. V samotném městě Blansku se akce projeví především na ulici Bezručově, kde dojde k pokládce nového potrubí a omezení dopravy.“

Jana Navrátilová

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter