Loni bylo na území správního obvodu ORP Blansko vyprodukováno téměř 138 tun odpadu

5. června 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2374×

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, každý rok za pomoci speciálního programu zpracovává a vytváří přehledy o celkovém nakládání s odpady na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Dle zákona o odpadech mají fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby povinnost vést průběžnou evidenci odpadů a při dosažení množství 100 tun ostatních nebo 100 kg nebezpečných odpadů za rok musí odevzdávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v termínu do 15. února kalendářního roku.

Za rok 2012 podalo hlášení celkem 406 původců odpadů správního obvodu ORP Blansko a 27 provozovatelů zařízení k nakládání s odpady (skládek, skladů, terénních úprav, sběren a výkupen odpadů).

Z větších obcí podalo hlášení následující množství původců – 173 z Blanska, 28 z Adamova, 22 z Rájce-Jestřebí, 18 z Černé Hory, 16 z Jedovnic, 15 z Lipůvky a 11 ze Křtin, u ostatních obcí je zastoupení nižší.

Celkem bylo vyprodukováno 137 861 tun odpadu, z toho připadalo na odpad zařazený jako ostatní 132 413 tun, ostatní odpad znečištěný nebezpečnými látkami 188 tun a odpad nebezpečný 5260 tun.

Jednalo se o 251 kategorií odpadů, z toho zařazených do ostatních 105, dále ostatních odpadů znečištěných nebezpečnými látkami 18 a nebezpečných 134. Například bylo vyprodukováno 12 832 tun komunálního odpadu, 24 866 tun papíru, 489 tun plastů, 699 tun skla, 9 010 tun kovů, 2 725 tun velkoobjemového odpadu a 1 347 tun biologicky rozložitelného odpadu.

Samotní občané města Blansko vyprodukovali v rámci sběru komunálního odpadu a z něj separovaných složek celkem 7 625 tun odpadů, z toho 7 613 tun odpadů ostatních a 12 tun nebezpečných. Dle jednotlivých kategorií šlo například o 3 814 tun komunálního odpadu, 512 tun papíru, 120 tun plastů, 195 tun skla, 921 tun kovů, 956 tun velkoobjemového odpadu a 583 tun biologicky rozložitelného odpadu.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter