Podomní prodej v Blansku stále kvete

10. června 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2916×

Obsahuje podepsané oznámení o zákazu podomního prodeje na vaši domovní nástěnku.
V poslední době stále narůstá počet občanů, kteří musí čelit různým obchodníkům, kteří provozují ve městě podomní prodej, i přesto, že tento je na území města Blanska zakázán. V rámci Otázek a odpovědí se na blanenských webových stránkách rozpoutala diskuze o tom, zda je v této souvislosti protiprávní jednání pracovníků České pošty, s. p.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Vzhledem k množícím se dotazům občanů města na to, jak se zachovat, pokud poštovní doručovatelé vedle předávání zásilek jejich adresátům soustavně nabízejí další, zejména finanční služby (uzavření pojištění, stavebního spoření atd.), sděluje odbor kancelář tajemníka MěÚ Blansko následující: Rada města Blansko přijala dne 30.10.2012 Nařízení města Blansko č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád a které nabylo účinnosti dne 01.01.2013. Článek 6 odst. 1 tohoto nařízení zní: Na území města Blanska je zakázán podomní prodej zboží.

Co se rozumí podomním prodejem, je uvedeno v ustanovení článku 2 písm. i) uvedeného nařízení, který zní: Podomním prodejem se rozumí prodej zboží bez prodejního zařízení mimo provozovnu, kdy je prodejcem bez předchozí objednávky prodáváno zboží uživatelům nacházejících se mimo veřejně přístupná místa, zejména v různých obytných prostorech, například domech, bytech apod.

V souladu s úvodním ustanovením obsaženým v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení je pod pojmem prodeje zboží třeba rozumět nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, protože úvodní věta tohoto článku zní: Toto nařízení stanoví podmínky nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb (dále jen „prodej zboží“) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud doručovatel České pošty, s. p. zneužívá návštěvu určenou k doručení zásilky adresátovi také k předkládání nabídek dalších komerčních služeb, např. finančních produktů, dopouští se tím porušení výše uvedeného nařízení, neboť nabídka je součástí prodeje zboží. Podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o přestupcích se tím dopouští také přestupku, neboť porušuje povinnost stanovenou v nařízení obce. V takovém případě mají občané možnost obrátit se na Městskou policii Blansko na tel. čísle 156.

Na stránkách www.blansko.cz také občané naleznou stručné oznámení o zákazu podomního prodeje v Blansku. Tento dokument podepsaný starostou města je zde k dispozici ke stažení, aby si ho občané mohli vytisknout, vyvěsit v bytových domech a případné prodejce tak předem upozornit na protiprávnost jejich jednání.

Podepsané oznámení o zákazu podomního prodeje – PDF ke stažení.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter