V létě proběhne úplná uzavírka krajské silnice při rekonstrukci silnice II. třídy č. 379 v obci Lipůvka

12. června 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 8565×

V době od 1.7.2013 do 31.10.2013 dojde k úplné uzavírce krajské silnice při rekonstrukci silnice  II. třídy č. 379 v obci Lipůvka, kterou bude provádět  fa EUROVIA CS a. s., Brno.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jedná se o následující silnici:

  • II/379 (Velká Bíteš-Tišnov-Blansko-Vyškov), v km 29,022 – 29,796, ve směru na Tišnov, tj. v úseku od místního hřbitova po křižovatku se silnicí I/43 (restaurace Formanka) v obci Lipůvka

  • Rozsah uzavírky: úplná (oba jízdní pruhy) – pro veškerý silniční provoz

  • Délka uzavírky: cca 0,774 km

  • Trasa objížďky: je navržena po silnici II/379, II/385, II/386, I/43 tj. Lipůvka-Nuzířov-Malhostovice-Drásov-Tišnov-Čebín-Kuřim-Lipůvka – obousměrně. Délka uzavírky je cca 15 km

  • Navržená doba trvání uzavírky: od 01.07.2013 (pondělí) do 31.10.2013 (čtvrtek)

  • Investor: Jihomoravský kraj

Důvodem úplné uzavírky je rekonstrukce části silnice II/379 v obci Lipůvka, v celé šířce silničního tělesa, vč. propustů, dotčených IS a chodníků. Práce na opravě silnice bude provádět fa EUROVIA CS, a. s. Vídeňská 104, 619 00 Brno. Odpovědná osoba je p. Karel Bajer, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 541 230 430.

Práce v uvedeném rozsahu je možné provést pouze za úplného vyloučení silničního provozu. Autobusová linka Čebín-Drásov-Malhostovice-Lipůvka bude zrušena bez náhrady. Na jeden měsíc se předpokládá, že zastávka Lipůvka bude pro tuto linku dočasně nahrazena zastávkou Lipůvka, u hřbitova (tato zastávka bude vybavena přenosným označníkem zastávky), která bude umístěna na ploše před hřbitovem u silnice II/379. Na dočasné zastávce Lipůvka, u hřbitova bude vyvěšen platný jízdní řád linky.

Silniční správní úřad Městského úřadu Blansko vydá na výše uvedenou úplnou uzavírku rozhodnutí, vč. stanovení přechodného dopravního značení.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter