Se zvládnutím obtížné životní situace vám může pomoci Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku

24. července 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2685×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Blansko se sídlem na ulici Sladkovského 2b, jejímž zřizovatelem je Město Blansko, nabízí lidem z regionu Blanenska a Boskovicka odborné sociální poradenství, ve smyslu § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Spadá do něho psychologické poradenství jednotlivcům, párům i rodinám s dětmi.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Služeb poradny může využít každý, kdo se ocitl v obtížné životní situaci týkající se osobního, partnerského nebo rodinného života a kterou nedokáže sám zvládnout. Kontakt klienta s poradnou probíhá formou osobního setkání, po telefonu nebo prostřednictvím emailové komunikace. Pracují zde dvě psycholožky s psychoterapeutickým vzděláním a jedna sociální pracovnice, poradenské služby tohoto pracoviště jsou pak stabilně vsazeny do sítě sociálních služeb v Blansku a širším okolí.

Lze konstatovat, že poptávka po službách poradny zůstává již více než šest roků vysoká, kapacita poskytování poradenství je tudíž maximálně naplněna. Za první pololetí letošního roku bylo realizováno celkem 259 unikátních konzultací (individuální konzultace bývají hodinové, při párových a rodinných delší než 1,5 h). Do 15 minut proběhlo 61 konzultací, do 30 minut 9 konzultací, do 60 minut jich bylo 112, do 90 minut 54, do 120 minut 22 a nad 120 minut proběhla 1 konzultace.

Souhrnně bylo evidováno od počátku roku 51 nových případů (v nich je 46 unikátních žen, 26 mužů a 6 dětí). Souběžně jsou vedeny i dřívější neukončené případy. Průměrná délka práce v rámci jednoho případu je mezi 3 – 6 konzultacemi.

Tématika ohledně konzultací s klienty zůstává velmi podobná s předešlými léty. V rámci individuálních konzultací s klienty jsou to zejména osobní potíže, reakce na partnerskou krizi (bez účasti partnera), potíže se sebehodnocením, psychosomatické a neurotické potíže, potíže s alkoholem aj. V problematice párové se na Poradnu obraceli zejména klienti s potížemi v komunikaci v partnerství či manželství, rozvodovými problémy, chronickými krizemi vztahu, odcizením ve vztahu a nevěrou. V rodinné oblasti výrazně převládaly rozvodové konflikty a porozvodové spory o děti, dále výchovné potíže dětí.

Narůstající skupinou jsou v poslední době případy spolupráce s odděleními sociálně právní péče o děti v Blansku a Boskovicích a Okresním soudem v Blansku, kdy je poradenství doporučeno rodičům vzhledem k obtížné situaci jejich péče o děti, popř. ohrožení dětí.

Zajímavou skutečností je, že iniciativnější ve vyhledávání pomoci jsou dlouhodobě ženy. Přibývá ale také více konzultací, kde iniciátorem je muž. V každém případě služby poradny nejsou nijak věkově omezeny, jsou bezplatné a mohou být i anonymní.

Od roku 2007 nabízí Poradna také poradenství formou e-mailového kontaktu, a to na adrese: poradna@blansko.cz.

Již 13 let běží nabídka skupinových kurzů Tréninků paměti pro seniory, které s pravidelností otevíráme pro nové zájemce. Věnujeme se také osvětové přednáškové činnosti a pořádání tematických besed (např. téma nově vznikajících rodin po rozchodu rodičů).

Podrobné informace o našich službách naleznete na internetové adrese www.blansko.cz/poradna. Telefonický kontakt na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je 516 413 524, 775 870 667.