Umělá ledvina v Nemocnici Blansko oslavila 25 let

14. srpna 2013, tiskové zprávy, přečteno: 2494×

Počátkem července uplynulo 25 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve, tzv. hemodialýzu u pacientů se selháním ledvin. Za uplynulých dvacet pět let bylo ve středisku provedeno více než 170 tisíc hemodialýz pro téměř 2 000 pacientů z celého okresu Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Ledviny jsou životně důležitými orgány, jejichž hlavní funkcí je udržování stálosti vnitřního prostředí v těle, odstranění odpadových produktů dusíkového metabolismu a tvorba některých důležitých látek. Vlivem nejrůznějších nemocí může dojít k zániku funkce ledvin tzv. selhání ledvin, a přesto nemocný jedinec může dnes žít relativně kvalitní život díky léčebným metodám, které nazýváme „náhrada ledvinných funkcí“. Tyto léčebné metody jsou: hemodialýza, peritoneální dialýza a transplantace ledvin.

Nejužívanější léčbou selhání ledvin je hemodialýza, kdy probíhá očišťování krve na tzv. „umělé ledvině“. V České republice byla první hemodialýza provedena v Praze v roce 1955, tehdy jako v pátém evropském městě. Další rozvoj hemodialyzační léčby byl na území naší republiky pomalý. Teprve v sedmdesátých letech dochází k rozvoji léčby nemocných s chronickým selháním ledvin. Ještě v osmdesátých letech existovala stanovená věková kritéria (50, později 60 let!) k zařazení nemocných k pravidelnému očišťování krve, a to z důvodu nedostatku volné kapacity. V roce 1989 bylo na území České republiky pouze 38 hemodialyzačních středisek. V současné době je v ČR asi sto středisek a tato síť pokrývá potřeby veškeré péče o pacienty.

dialýza v Nemocnici Blansko

Další metodou očišťování krve zcela srovnatelnou s hemodialýzou je peritoneální dialýza, která využívá k očišťování krve pacientovu pobřišnici. V současné době se stává metodou první volby. Skýtá pacientům více volnosti a nezávislosti na dialyzačním středisku.

A konečně – úspěšná transplantace ledvin od zemřelých nebo žijících dárců představuje plnou náhradu funkce ledvin. Je možná u pacientů, kteří jsou schopni výkon a následnou léčbu podstoupit a u kterých je předpoklad dlouhodobé funkce štěpu.

V počátcích chronické dialyzační léčby byla jako úspěch hodnocena prostá skutečnost, že pacient nezemřel. Díky významnému technickému a medicínskému pokroku došlo v posledních dvaceti pěti letech k největšímu vývoji uvedených metod v jejich historii. V současné době je cílem poskytnout péči všem pacientům, kteří ji potřebují, vybrat pro ně optimální modifikaci léčby ze všech nabízejících se, zabránit nebo alespoň minimalizovat akutní a chronické komplikace. Současným cílem není zajistit pouhé přežívání, ale zajištění co nejpřijatelnější kvality života pacientů.

V Nemocnici Blansko je poskytována na Nefrologickém oddělení péče všem pacientům s nemocemi ledvin. Jedná se o péči komplexní, která je zajišťována v ambulantních provozech Nefrologické ambulance a Hemodialyzačního střediska. Tam, kde není ambulantní péče možná (zejména v případech akutního selhání ledvin a závažných komplikací u pacientů již léčených), je péče poskytována za hospitalizace na lůžkách Společného lůžkového fondu, popř. jednotce intenzivní péče.

Hemodialyzační středisko je v provozu od 4.července roku 1988. Poskytuje v nepřetržitém provozu následující metody očišťování krve: hemodialýzu, hemodiafiltraci a hemofiltraci. Důležitou součástí péče střediska je příprava pacientů na transplantaci ledviny.

Nefrologické oddělení Nemocnice Blansko sleduje trvale z kvalitativního hlediska nejmodernější vývojové trendy v péči o pacienty a je v tomto dle objektivních statistik nad celostátním průměrem. Rovněž výkonnostní ukazatele jsou nad celostátním průměrem.

Cílem kolektivu zdravotnických pracovníků Nefrologického oddělení Nemocnice Blansko je v těchto trendech i nadále pokračovat a pomocí nejmodernějších poznatků komplexně zajišťovat co nejlepší kvalitu života všech pacientů postižených onemocněním ledvin.

Prim. MUDr. Jindra Brabcová
Nefrologické oddělení Nemocnice Blansko

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter