Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti v Blansku

12. září 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 3116×

O letošních letních prázdninách se po roce opět otevřely brány Dětského dopravního hřiště v Blansku. Do těchto prostor se běžně děti dostanou pouze v rámci výuky dopravní výchovy na základních školách. Avšak finanční rozpočty některých základních škol, zejména těch menších a vzdálenějších od Blanska, neumožňují, aby se děti pravidelně účastnily tohoto typu výuky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Právě z těchto důvodů pořádá každoročně Aktiv BESIP při Městském úřadu v Blansku Dny otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti tak, aby děti, které nemají možnost v průběhu školního roku dopravní hřiště navštívit, měly šanci této možnosti využít v období letních prázdnin.

Tato dopravně – bezpečnostní akce si na Blanensku postupně buduje svoji tradici a účastní se jí s každým jejím dalším ročníkem více a více zájemců ze strany dětí i dospělých. Letos, tak jako každoročně, se dopravní hřiště otevřelo veřejnosti ve dvou termínech, a to 18. července a 15. srpna 2013.

Den otevřených dveří na dopravním hřišti

Během těchto dvou dnů měly děti možnost si vyzkoušet, jak jsou na tom s pravidly silničního provozu, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické. Pořadatelé pro ně připravili několik druhů teoretických testů s různou náročností, která odpovídala věku dítěte, pro ty nejmenší byly připraveny omalovánky a dokreslovačky s dopravní tématikou. Následně si děti mohly vyzkoušet jízdu na dopravním hřišti za jeho plného provozu včetně světelné křižovatky či jízdy po kruhovém objezdu. Kromě toho si zde děti, ale i jejich rodiče mohli vyslechnout odborný výklad o poskytování první pomoci při dopravních nehodách a následně i prakticky vyzkoušet, zda by dokázali tuto pomoc včas a účinně poskytnout. Nedílnou součástí byla také jízda zručnosti, kdy byly na dráhu dopravního hřiště umístěny různé překážky, používané v rámci Dopravní soutěže mladých cyklistů. Zde děti mohly ukázat nakolik jsou šikovné a jak dokážou svůj dopravní prostředek ovládat. Pro ty děti, které prošly všemi stanovišti, čekala na dopravním hřišti sladká odměna a malý dárek od BESIPu a VZP jako památka za účast na této akci.

Celá akce byla ze strany dětí, ale především jejich rodičů, velmi pozitivně hodnocena, což bylo pořadatelům tou nejlepší odměnou za jejich profesionálně odvedenou práci. Na tomto místě se tedy sluší poděkovat všem, kteří se na přípravách a průběhu obou akcí podíleli a bez jejichž nasazení by nebylo možné tyto dopravně – bezpečnostní akce uskutečnit. Poděkování tak patří pracovníkům Aktivu BESIP při Městském úřadu v Blansku, Autoškole Zdeněk Pernica z Kotvrdovic – současnému provozovateli Dětského dopravního hřiště, Českému červenému kříži v Blansku, za účast jejich členů a poskytnutí materiálního zabezpečení pro poskytování první pomoci. Rovněž děkujeme sponzorům, mezi které již tradičně patří Pekárny Blansko, a. s., Krajský úřad Jihomoravského kraje a letos také Všeobecné zdravotní pojišťovně, pobočka Blansko, která poskytla drobné reflexní prvky i propagační materiál.

Den otevřených dveří na dopravním hřišti

Za lichotivý a samozřejmě z pohledu prevence provozu na našich pozemních komunikacích i žádoucí, lze považovat fakt, že rok od roku stoupá počet dětí, které se v průběhu prázdnin přijdou zdokonalit ve svých znalostech a dovednostech týkajících se dopravní tématiky a poskytování první pomoci. Děti jsou rizikovou skupinou, která je v silničním provozu nejvíce ohrožena, a právě proto je třeba klást důraz na jejich dlouhodobou a soustavnou přípravu, týkající se jejich dopravní výchovy. Proto si myslíme, že dopravně bezpečnostní akce stejného nebo obdobného zaměření mají zcela jistě své místo v rámci výchovně – vzdělávacího procesu každého dítěte a mohou tak pomoci, společně s výchovou v rodinách a na všech stupních škol, k výchově odpovědných účastníků silničního provozu, a tím i ke snížení statistik v počtu dopravních nehod.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter