Upozornění na nové podmínky podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot

18. září 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 2319×

1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon. Nově se upravují podmínky podnikání ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot. Podnikat v uvedených činnostech bude možno na základě koncese „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ udělené živnostenským úřadem.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Distributorem pohonných hmot je každá osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty (tedy i jejich výrobce), s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací stanice a prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.

Distributoři pohonných hmot, kteří dnes podnikají na základě volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, stejně jako výrobci pohonných hmot podnikajících na základě vázané živnosti „Výroba a zpracování paliv a maziv“, pak mohou ve lhůtě do jednoho měsíce, tedy do 1. listopadu 2013, získat nové živnostenské oprávnění. Podmínkou je zde nejen podání žádosti o koncesi, ale i doložení dokladů odborné způsobilosti.

Pro novou registraci distributora pohonných hmot na celním úřadě je pak od držitele koncese vyžadováno, aby byl bezdlužný, neměl vyslovený zákaz činnosti, nebyl v likvidaci nebo úpadku a složil kauci ve výši 20 mil. Kč.

Marným uplynutím uvedené lhůty pak právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a prodávat pohonné hmoty zaniká, stejně tak jako registrace distributora.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter