Pětihvězdičkové ocenění putuje do Blanska

25. října 2013, tiskové zprávy, přečteno: 2351×

Kvalitní a profesionální sociální služby jsou důležitým ukazatelem toho, jak se dokáže společnost postarat o své sociálně slabší či jinak znevýhodněné členy. Jako měřítko kvalitní a profesionální služby se používá více metodik a nástrojů. Jedním z transparentních ukazatelů kvality, jehož devizou je i srozumitelnost pro laickou veřejnost a potenciální zájemce, je certifikát Značka kvality v sociálních službách.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

O tento certifikát může požádat každá registrovaná sociální služba. V principu se jedná o hodnocení sociální služby výhradně z pohledu uživatele či jeho rodiny. Hodnotící proces, směřující k získání certifikátu, je zaměřen na pět oblastí: ubytování, stravu, volný čas a kulturu, partnerství a konečně péči.

Těchto pět oblastí posuzují nejen tři odborní komisaři, kteří mají bohatou praxi v sociálních službách, ale do hodnocení se zapojují také samotní uživatelé služby a jejich rodinní příslušníci. Ti jsou postupně dotazování formou řízených rozhovorů a písemných dotazníků zaměřených na spokojenost s danou službou.

Senior centrum Blansko

SENIOR centrum Blansko se ucházelo o certifikát Značka kvality během letošních letních prázdnin, a to pro obě své registrované služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. V srpnu jej navštívili tři certifikátoři s cílem důkladně se seznámit s celým zařízením a jeho chodem. V rámci svého hodnocení také přímo oslovili uživatele a jejich rodinné příslušníky s požadavkem na zhodnocení poskytovaných služeb.

V tomto procesu bylo blanenské SENIOR centrum velmi úspěšné a výsledné hodnocení je toho důkazem. Ziskem 940 bodů z maximálních 996 se Blanenští katapultovali na špici mezi poskytovateli sociálních služeb v republice. Maximální počet pět hvězdiček je tak pro vedení i zaměstnance domova cenným obrazem kvality a profesionality jejich práce. Právem můžou být na zařízení hrdí.

Mgr. Lenka Dražilová