Dobrodružství 2013

17. listopadu 2013, zprávy z MěÚ, přečteno: 1961×

Projekt prevence kriminality s názvem DOBRODRUŽSTVÍ, realizovaný pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Blansko ve spolupráci s instruktory občanského sdružení Horizont, pokračuje i v průběhu roku 2013.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Neklade si za cíl vymýcení sociálních patologií. Tyto jevy se však snaží regulovat, pokouší se zamezit jejich vzniku a rozšíření.

Je známou skutečností, že je efektivnější a správné snažit se negativním jevům předcházet, než pak následně napravovat vzniklé škody. Proto jednotlivé aktivity směřují k dětem, u kterých je zvýšená pravděpodobnost stát se nositeli negativního chování. Dle znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí jsou jako „děti vyžadující zvýšenou pozornost“ zahrnuty děti s problémovým chováním typu záškoláctví, vandalismus, krádeže, útěky z domova, zneužívání návykových látek a podobně. Projekt je realizován za finanční podpory dotace Jihomoravského kraje a z rozpočtu Města Blansko. Příprava zabezpečení akce, výběr klientů a jejich oslovení se děje prostřednictvím sociálních pracovníků, ale ta stěžejní část náplně probíhá o víkendech a během prázdnin. Na krátkodobých resocializačních akcích je pro účastníky připraven program cíleně zaměřený na změnu negativních postojů a zvládání zátěžových situací.

Provázanost náplně na běžnou práci sociálních pracovníků je garantována přímou účastí kurátora pro mládež v týmu organizátorů. Je známo, že touha po neobyčejných zážitcích vede k páchání trestné činnosti či zneužíváním návykových látek. Záměrem projektu je dětem ukázat, že zažít dobrodružství lze i jinak. Pod vedením vedoucích a instruktorů se tak účastní řady her a akcí, které obsahují i určitý prvek romantiky, rizika a dobrodružství.

Nejinak tomu bylo i na první letošní víkendovce, která se odehrála v Moravském krasu. Díky porozumění Obecního úřadu Vilémovice se místní turistická ubytovna stala základnou pro partu „kluků a holek z kartotéky kurátorů pro mládež“. Program byl zaměřen na poznaní blízkého, ale přesto těmto dětem ne moc známého okolí. Největším dobrodružstvím byla zřejmě návštěva veřejnosti jinak nepřístupných jeskyní. Takové překonání obavy z cesty tmou a stísněným prostorem může být i dobrou přípravou pro další a úspěšnější zvládání zátěžových situací běžného života. Prostředí přírody krasové oblasti a kolektivu přineslo nejen nevšední zážitky, ale stalo se i prostorem pro získání důvěry v sebe a ostatní lidi.

Nejrozsáhlejší akcí bývá každoročně letní prázdninové táboření. To letošní proběhlo v romantickém prostředí Rychlebských hor. Základnou se stala už podruhé stará roubená chalupa na samotě nedaleko Nýznerova u břehu Stříbrného potoka. Program byl zaměřen na poznání krásného okolí hor a celých šest dnů pobytu ho provázela etapová hra „Návrat do království Keltů“

Soutěže a úkoly hry byly zaměřeny na poznání přírody, historie, ale třeba i na poskytnutí první pomoci. Stejně tak bylo třeba u studny napumpovat vodu na vaření a hygienu, nasekat dříví do kamen, umývat nádobí a pomáhat v kuchyni.

Podzimní akce proběhla na Českomoravské vysočině v okolí obce Pohledec nedaleko Nového Města na Moravě. K podzimu patří pouštění draků a nedaleké místo, kde byl zastřelen poslední divoce žijící vlk, organizátory inspirovalo k rozdělení dětí do družin DrakůVlků. V ryze podzimním počasí pak skupiny samostatně putovaly krajinou po předem stanovených bodech (např. smírčí kameny, skalní útvary apod.) a z cesty vytvářely svůj fotopříběh. Jeho večerní prezentace byla pak zdařilým zakončením sobotního večera.

Letošní náplň projektu uzavře víkendová akce na Ranči Kameňák. Cílem určitě nebude naučit se dokonale během jezdeckého výcviku jezdit na koni. Stačí poznat radost z jízdy a komunikaci s živým tvorem. A hlavně zjištění, že k tomu patří postarat se o koně a vše, co patří k životu na ranči – úklid stájí, čištění koní, krmení, péče o výstroj.

Program touto akcí ale určitě neskončí. Jeho záměr je dlouhodobý a kontinuální, odrůstající děti ho opouští a namísto nich jsou zařazováni noví klienti.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter